Professionals

Je ben als casemanager, huisarts, wijkverpleegkundige, welzijnswerker of andere professionele invalshoek geinteresseerd in DemenTalent. Óf je bent betrokken bij een thuiswonende of in een woonzorgcentrum/verpleeghuis wonende persoon met dementie en wilt nagaan of DemenTalent wat voor hem/haar is. Dan staan hieronder diverse veelvoorkomende vragen met antwoorden. 
 

In welke fases van het ziekteproces is DemenTalent geschikt?

Deelnemers aan DemenTalent-projecten moeten hier aan toe zijn. Dit betekent vaak een zekere mate van acceptatie van het eigen ziekteproces. Te vroeg in het ziekteproces werkt het vaak nog niet, tenzij iemand al vrijwilligerswerk doet en de uitdaging is om iemand niet te laten stoppen met dit vrijwilligerswerk als dementie aan de orde komt. 

Een veel gehoord misverstand daarentegen is dat mensen met gevorderde dementie geen vrijwilligerswerk meer kunnen doen. De zoektocht naar vrijwilligerswerk wordt regelmatig ingewikkelder bij meer gevorderde dementie (maar zeker niet altijd). Maar tegelijktertijd bewijst de praktijk dat ook veel mensen met verder gevorderde dementie nog werkende talenten hebben. Om het scherp te zeggen: "ook al herkent iemand met dementie de eigen kinderne niet meer, of kan die zich niet meer zelfstandig aankleden, dan is er nog steeds een kans dat die persoon wel prima kan voorlezen op een school, of in een koffiecorner kan bedienen". Maatwerk, maatwerk, maatwerk. Niet voor niets zijn er zelfs al succesvolle DemenTalent-projecten voor mensen die al lang in het verpleeguis wonen. 

Zijn er kosten verbonden aan DemenTalent?

DemenTalent kent geen financiële bijdrage, het is volledig gericht op 'vrijwilliger-inzet'. Dit betekent dat we iemand met dementie zoveel mogelijk bij activiteiten in de maatschappij willen plaatsen, bijvoorbeeld achter de bar bij een voetbalclub, kinderen voorlezen bij een basisschool - koffie zetten voor bewoners van een verpleeghuis. Op deze manier creëren we een win - win situatie! Bovenstaande helpt drempelverlagend  naar deelnemers, hierdoor zijn ze ook sneller geneigd om mee te doen. Als zorgproffesional is deze voorlichting erg belangrijk, jij helpt deelnemers vaak over de drempel door contact te leggen met DemenTalent. 

Is DemenTalent een alternatief voor de geindiceerde dagbesteding?

Ja, dit klopt. We zien steeds vaker dat de WMO- indicatie minder makkelijker wordt afgegeven of dat iemand met dementie nog niet toe is aan de 'traditionele vorm van dagbesteding'. Bij DemenTalent kijken we verder: we kijken naar iemands individuele talenten en koppelen deze aan een activiteit in de buurt. Op deze manier houden we iemand echt actief buiten de deur! 

Waar komen de deelnemers van DemenTalent vandaan?

Binnen DemenTalent zien we dat de deelnemers (met dementie) vaak vanuit drie hoeken zich aanmelden: (1) De mensen met (beginnende) dementie vanuit de thuissituatie (2) De mensen die al reeds op een dagbesteding zitten en graag een dag in de week DemenTalent erbij doen (3) Mensen met dementie die al reeds wonen in een verpleeghuis / kleinschalig wonen, die graag nog buiten de deur actief zijn. Zij hebben allemaal gemeen dat ze graag zich nuttig willen voelen & willen bijdragen aan de maatschappij. Zij zijn allen welkom binnen DemenTalent! 

Als zorgproffesional zie je al snel wat er zich thuis of in het verpleeghuis afspeelt, jij bent de snelle schakkel in het doorverwijzen. Vanuit DemenTalent pakken we jouw doorverwijzing direct op en in overleg gaan we met deze bewoner aan de slag. Wij geven altijd een terugkoppeling naar de zorgproffesional, hoe het is gegaan en welke acties we gaan ondernemen binnen welzijn/dagbesteding van DemenTalent. Zo ondersteunen we samen!

Waarom heet het DemenTalent?

DemenTalent, de naam, is zelf bedacht door de mensen met dementie! Zij willen door deze naam focussen op zowel: Dementie als Talent en dat dit samen kan. Mensen met dementie hebben nog veel in hun mars en met het DemenTalent project willen wij dit graag samen benadrukken! Als zorgproffesional mag je uiteraard het ook een 'talentenprogramma' noemen aangezien het woord 'Dement' soms confronterend is. 

Waar kunnen deelnemers van DemenTalent aan de slag?

Er zijn tal van voorbeelden en mogelijkheden voor mensen met dementie. Belangrijk is dat we op maat kijken wat iemands talent is en jij als zorgproffesional speelt hierin een belangrijke schakkel. Jij ziet dat deze meneer/mevrouw met dementie graag actief wil zijn, dan helpen deze voorbeelden: 

  • Op scholen: ondersteunen bij het voorlezen van scholieren, als 'hulp' docent ondersteunen bij een les of conciërge taken; 

  • Bij sportverenigingen: achter de bar, ondersteunen bij sportles voorbereiden/opruimen en evenementen; 

  • Bij de groenvoorziening: gemeente helpen met onderhoud van de parken, landgoederen ondersteunen bij timmerwerkzaamheden, bomen kappen, straten schoonhouden; 

  • Bij de bibliotheek: boeken sorteren, klanten helpen met uitzoeken van een boek naar eigen smaak; 

  • Bij de kringloopwinkels: helpen met spullen uitzoeken, winkel netjes houden en klanten helpen bij hun aankoop;

Home FAQ Professionals