Werkgevers

Bij uw vereniging, school, bedrijf of andersoortige organisatie komt wellicht een vrijwilliger met dementie werken. Dat levert ongetwijfeld vragen op. Onderstaand treft u die, plus de antwoorden. 
 

Kunnen mensen met dementie wel dienstbaar zijn voor mijn organisatie?

Voorafgaand aan het bemiddelen van vrijwilligers bij uw organisatie, heeft een uitgebreide zoektocht naar diens talenten plaats gevonden. U zult daarom nooit vraag krijgen: "Heeft u een plek voor iemand met dementie?". Wel zult u de vraag krijgen: "Ik heb hier iemand met dementie die goed kan ......., mag die dat bij uw organiatie doen?" Het gaat bij DemenTalent altijd om een win-situatie: zowel de persoon met dementie als de inlenende organisatie moeten er profijt van hebben.

Kost het werken met vrijwilligers met dementie ons niet veel te veel tijd aan begeleiding?

Net als andere medewerkers/vrijwilligers, moeten ook vrijwilligers met dementie worden ingewerkt. Zo'n inwerkproces ziet er wellicht anders uit dan bij mensen zonder dementie. De projectleider DemenTalent kan u hierin adviseren. Onder andere over hoe u hierbij kunt inspelen op het lerend vermogen van mensen met dementie. De bedoeling is dat mensen met dementie hun vrijwilligerswerk na deze inwerkperiode relatief zelfstandig kunnen uitvoeren. Sterker nog, als mensen met dementie teveel begeleid worden, voelen zij zich betutteld en op de vingers gekeken en zullen zij stoppen met het vrijwilligerswerk. Optimale zelfstandigheid, gecombineerd met collegialiteit, is dan ook een belangrijke sleutel voor succes, net als de zoektocht naar talenten, voor de bemiddeling naar uw organsiatie. 

Op wie kan ik terugvallen bij vragen en knelpunten?

Ieder DemenTalent-project kent een professionele projectleiding, aangevuld met getrainde vrijwilligers. Van daaruit kunt u gecoacht worden en daar kunt u met uw vragen terecht. De ervaring leert dat er na verloop van tijd ook een warme band en overlegrelatie ontstaat tussen de inlenende organisatie en de meest betrokken mantelzorgers (familieleden en vrienden). Maar uiteraard is het van belang om knelpunten ook vooral bespreekbaar te maken met betrokken vrijwilliger met dementie zelf. Bijvoorbeeld over aanpassing van het takenpakket, de plek in het team of de frequentie waarin iemand zijn/haar vrijwilligerswerk doet.

Hoe lang blijft een vrijwilliger actief?

De ervaring leert dat de meeste mensen met dementie hun vrijwilligerswerk jarenlang volhouden. Dat maakt uw investering in een goed inwerkproces de moeite waard. Dementie is een progressieve ziekte; steeds meer hersencellen worden in de loop van de tijd aangetast. Dat is meestal een langzaam proces, wat soms om aanpassingen van het vrijwilligerswerk vraagt. Na deze jarenlange samenwerking tussen uw organisatie en de vrijwilliger met dementie zal er een moment komen dat het vrijwilligerswerk beëindigd wordt. De ervaring leert dat dit een vrij natuurlijk proces is, met goed overleg tussen direct betrokkenen en met ondersteuning van de lokale projectleider DemenTalent. 

Wat kost het onze organisatie als iemand met dementie vrijwilliger wordt?

Het gaat hier om vrijwilligerswerk. U betaald dus geen salaris. Het is aan u om al dan niet een vrijwilligersvergoeding te betalen. Ons advies is, trek hierin één lijn met alle vrijwilligers bij uw organisatie. Dat is goed voor motivatie en teamvorming. De ervaring leert dat er niet veel meer begeleiding nodig is dan voor andere vrijwilligers, omdat er immers sprake is van een goede screening op talenten vooraf. Wel ziet het inwerkproces er anders en vaak uitgebreider uit. 

Home FAQ Organisaties waar vrijwilligers (gaan) werken