Vrijwilligers met dementie

U overweegt om te gaan meedoen met DemenTalent. Om (weer) vrijwilliger te worden in de samenleving. Maar u heeft wel dementie. Daarom heeft u vast vragen. De meest voorkomende vragen treft u hieronder, met ook de antwoorden erbij. 
 

Kan ik dat wel, vrijwilligerswerk?

De ervaring leert dat veel mensen met dementie na een inwerkproces, prima in staat zijn om de afgesproken werkzaamheden als vrijwilliger te verrichten. Zolang die maar aansluiten bij wat u leuk vindt en nog kunt. Daarom is de voorbereiding op het vrijwiligerswerk zo belangrijk. Samen goed zoeken naar uw talenten en motivatie. Het vrijwilligerswerk mag niet te simpel voor u zijn, maar ook niet te moeilijk. Een zekere mate van uitdaging is alleen maar wenselijk/goed. Aan het begin van het vrijwilligerswerk is ook veel aandacht voor een goed inwerkproces. 

Wat levert vrijwilligerswerk mij op?

Als we aan mensen met dementie die al vrijwilliger zijn vragen "wat levert dit u op", dan krijgen wij het vaakst als antwoord: "Ik doe weer mee, voel me weer nuttig". 

Daarnaast herkent u misschien wel dat het voor u steeds moeilijk wordt om zelf intitiatief te nemen, blijft u makkelijker binnen en op de bank of een stoel zitten. Dat is logisch en komt mede voort uit uw hersenbeschadigingen. Teveel zitten is heel slecht voor de ontwikkeling van uw dementie en het functioneren van uw lijf. Bewegen en actief zijn is daarentegen just heel goed. Door vrijwilligerswerk te gaan doen, gaat u meer bewegen en wordt u actiever. Met beter functioneren van uw hersenen en lijf tot gevolg. 

Krijg ik betaald voor mijn vrijwilligerswerk?

Nee, in de regel niet. Sommige organisaties werken met vrijwilligersvergoedingen voor vrijwilligers, maar dat is echt wat anders dan salaris. Wel krijgt u meer zingeving, collega's en kunt u betekenisvol zijn voor anderen. 

Weet iedereen met wie ik werk, dat ik dementie heb?

Dat bepaalt u zelf. Uitgangspunt bij DemenTalent is dat er vooral naar u als mens gekeken wordt en niet naar uw ziekte. De ervaring leert dat openheid over de ziekte wel helpt om collegiale afspraken te kunnen maken over de omgang met de beperkingen die uw ziekte met zich meebrengt. 

Daarnaast zijn er ook veel deelnemers aan DemenTalent die heel anders redeneren. Die zeggen: "Door mijn ziekte word ik anders behandeld in de maatschappij, men doet net of ik niks meer kan en daardoor voel ik me tekort gedaan". Deze mensen zeggen: "Ik wil juist laten zien dat mensen met dementie nog van alles kunnen en daarom juist laten merken dat ik dementie heb". De naam DemenTalent is dan ook mede door mensen met dementie zelf bedacht, als onderdeel van een noodzakelijk emancipatieproces van mensen met dementie!

Sluit vrijwilligerswerk aan op eerdere banen of hobby's van mij?

De ervaring leert dat dit bij ongeveer de helft van alle mensen met dementie het geval is. Juist omdat dat goed aansluit bij uw ervaringen en motivatie. Dit kan zekerheid en herkenning geven.

Maar ongeveer de helft van de deelnemers aan DemenTalent-projecten doet juist in het vrijwilligerswerk dingen die men nooit eerder gedaan heeft. Dit heeft als achtergond dat deze mensen juist hun tekortkoningen al zijn tegengekomen in deze voorheen vertrouwde dingen. En dat daardoor de drempel om juist dat te gaan doen extra groot is. Deze mensen gaan juist dingen doen waarvan men ooit droomde, maar wat er nooit van gekomen is. Of juist dingen, waar vraag naar is vanuit de maatschappij. 

In de zoektocht naar uw talenten is dit dan ook een belangrijke vraag, waarin u uiteraard zelf het laatste woord heeft. 

Home FAQ Mensen met dementie