Mantelzorgers

Voor een familielid, vriend of kennis met dementie gaat u na of DemenTalent wellicht wat voor hem/haar is. Vanuit die invalshoek vindt u hieronder enkele veelgestelde vragen met antwoorden. 
 

Geeft vrijwilligerswerk niet teveel prikkels?

U heeft gelijk dat het goed is om na te denken over prikkeldosering van uw partner, vader/moeder, opa/oma. Realiseer u goed dat juist ook mensen met dementie prikkels nodog hebben om te kunnen functioneren met hun beschadigde hersenen. Uit onderzoek weten we dat zowel overprikkeling als onderprikkeling heel slecht is. Bij het zoeken naar het juiste vrijwilligerswerk wordt hier rekening mee gehouden. 

Hoe komt mijn partner, vader/moeder, opa/oma op het vrijwilligerswerk?

Meestal gaat iemand met dementie lopend/fietsend naar het vrijwilligerswerk. Soms moet hierbij aandacht zijn voor het aanleren van de route. Soms wordt een vrijwilliger opgehaald door een 'collega' van de plek waar het vrijwilligerswerk gedaan wordt. In weer andere gevallen wordt betrokkene gehaald/gebracht door een familielid of vriend. Vervoer is in goed overleg dus maatwerk.

Is mijn partner, vader/moeder, opa/oma wel verzekerd?

Bijna alle organisaties waar vrijwilligerswerk gedaan wordt hebben een vrijwilligers-verzekering afgesloten. Ook vrijwilligers met dementie vallen onder een dergelijke verzekering. Vaak zijn vrijwilligers ook nog eens verzekerd via een gemeente, die vaak voor alle vrijwilligers in een gemeente een collectieve verzekering hebben afgesloten.

Kan ik helpen met het succesvol maken van het vrijwilligerswerk?

Als familielid kunt u vertrouwen uitstralen naar uw dierbare met dementie, om daarmee diens onzekerheid en wellicht zelfs faalangst te overwinnen. Dat is heel belangrijk. Tijdens het inwerkproces kunt u wellicht helpen, door ook thuis bepaalde handelingen te oefenen. De regie voor inwerken zit bij de organisatie waar uw dierbare aan de slag gaat. Ook bij het ontdekken van talenten van mensen met dementie spelen mantelzorgers/familieleden vaak een rol.

Wat levert het mij als mantelzorger op als mijn dierbare met dementie mee gaat doen aan DemenTalent?

Zowel uit het wetenschappelijk onderzoek, als uit praktijkverhalen van mantelzorgers blijkt dat de voordelen groot zijn. U ervaart minder (emotionele) belasting en houdt daardoor langer vol. Als uw partner/ouder met dementie naar zijn/haar vrijwilligerswerk is, heeft u tijd voor uzelf.  Veel deelnemers komen ook thuis tot meer initiatief, hebben meer verhalen. Uw dierbaren leren nieuwe vaardigheden en gaan er in hun functioneren op vooruit. Mantelzorgers van deelnemers aan DemenTalent ervoeren bovendien minder zorglast door de afname van neuropsychiatrische symptomen (boosheid, initiatiefloosheid e.d.) bij de deelnemer met dementie. Als we ons ook nog eens realiseren dat veel deelnemers aan DemenTalent dit vaak veel langer volhouden dan deelnemers aan meer reguliere vormen van dagbesteding, dan zijn de voordelen voor u als mantelzorger groot!

Home FAQ Mantelzorgers