Gemeenten

Enkele veel gestelde vragen over DemenTalent en de bijbehorende antwoorden zijn:
 

Past DemenTalent bij het dementievriendelijk maken van onze gemeente?

Ja zeker. Diverse gemeenten zien DemenTalent als een 'doorbraakproject' naar dementievriendelijkheid. De reden hiervoor is dat DemenTalent draait als het echt blijven meedoen in de samenleving, ondanks de tekortkomingen als gevolg van deze 'rotziekte'. DemenTalent onderscheidt zich op twee manieren van andere dementie-projecten;
1.  DemenTalent daait om zingeving, om weer dienstbaar zijn voor anderen.
2. DemenTalent is geen project VOOR mensen met demente, maar een project VAN mensen met dementie.

Waarom zouden wij als gemeente DemenTalent-proecten financieren?

Omdat dit helemaal bij enkele gemeentelijke taken vanuit de WMO past. Denk aan het stimuleren van een inclusieve samenleving (iedereen doet mee). Denk aan mantelzorgondersteuning. Denk aan het organiseren en 'inkopen' van mantelzorg. Denk aan het bieden van vele individuele voorzieningen.

Iedere gemeente geeft nu al veel geld uit aan mensen met dementie (dagbesteding, individuele voorzieningen, inloophuizen e.d.). Naast andere dingen ook DemenTalent inzetten, maakt dat de stijgende kosten aan dementie voor gemeenten afvlakken. Uit het wetenschappelijk onderzoek is o.a. de kostenefficientie als belangrijk winstpunt naar voren gekomen.

Kunnen mensen met dementie ook voor de gemeente zelf vrijwillger worden?

Natuurlijk! Denk aan meehelpen in het restaurant/de kantine in het gemeentehuis. Denk aan onderhoud van gemeentelijk groen. Denk aan vrijwiligerswerk bij openbare diensten als scholen, bibliotheek, buurt- en dorpshuizen. Denk aan het mede ontwikkelen van ouderenbeleid, vanuit een rol als ervaringsdeskundige. 

Wat zijn de kosten van DemenTalent?

DemenTalent kent eenmalige kosten rond de opzet van projecten en structurele kosten. De structurele kosten gaan met name over de kosten van de professionel projectleider (de organisatorische spin in het web, die ook het proces van echt anders deneken en handelen trekt). Dat is iemand die goed 'van zich af kan organiseren, anderen mee kan nemen/stimuleren. Per 15-20 mensen met dementie werkt zo'n projectleider gemiddeld 8 uur in de week. Dat is goedkoper dan vele andere vormen van dementie-ondersteuning. 

Kan DemenTalent niet helemaal door vrijwilligers uitgevoerd worden?

Daarmee is de afgelopen jaren op diverse plekken geëxperimenteerd. Daaruit is naar voren gekomen dat een beperkte inzet van een beroepskarcht noodzakelijk is voor het bereiken van resulaten. In de projectorganisatie zelf zijn naast de professioneel projectleider en de projectleider met dementie altijd ook enkele vrijwilligers actief. Bijvoorbeeld voor constante communicatie (story-telling) en als talent-ontdek-vrijwilliger. 

Home FAQ Gemeenten