Algemeen

Enkele veel gestelde vragen over DemenTalant en de bijbehorende antwoorden zijn:
 

Kunnen mensen met dementie ook vrijwilligerswerk doen, zonder dat er een DemenTalent-project is?

Ja, natuurlijk kan dat! Vele mensen met dementie doen dat op individuele basis, zonder deel uit te maken van ene project. Bijvoorbeeld omdat zij dat vrijwilligerswerk al deden voordat de dementie speelde. 

Tegelijkertijd merken wij ook dat de lokale organisatie van een DemenTalant-project ook veel voordelen heeft:
- ondersteunen van organisaties waar het vrijwilligerswerk gedaan wordt
- toepassen van de ontwikkelde methodieken om talenten te ontdekken
- DemenTalent is een 'emancipatieproject' van mensen met dementie. Anderen in de maatschappij laten zien dat mensen met dementie nog veel kunnen. Door de omvang van DemenTalent-projecten worden grotere stappen in dit emancipatieproces gezet.

 

Wat zijn belangrijkste lessen uit meer dan 10 jaar ervaring met DemenTalent?

De ervaring heeft geleerd dat:

  1. De toegevoegde waarde voor zowel de mens met dementie, als diens mantelzorgers groot is.
  2. De belangrijkste sleutel tot succes het écht goed zoeken naar talenten is. Dat proces afraffelen ('wat waren uw baan/hobby's, dan gaan we dat weer oppakken') is een grote valkuil.
  3. Dat als het vrijwilligerswerk te simpel of te ingewikkeld is, mensen met dementie stoppen met hun vrijwilligerswerk. Maatwerk is vereist.
  4. Dat tevéél begeleiding een belangrijke andere reden voor stoppen is; mensen met dementie willen niet betutteld worden en constant op de vingers gekeken worden. Goed inwerken is heel belangrijk.
  5. Deelnemers aan DemenTalent maar beperkt instromen via verwijzers (casemanagers, artsen e.d.). Belangrijkste factor in de weving van deelnemers is de mond-op-mond reclame van andere mensen met dementie.
  6. Het proces van omdenken en omhandelen niet onderschat moet worden.
Dementie is een progressieve ziekte, hoe lang kunnen deelnemers hun vrijwillgerswerk blijven doen?

De ervaring leert dat veel mensen hun vrijwilligerswerk jarenlang volhouden. Natuurlijk speelt de ontwikkeling van de ziekte een rol en welk moment (in het ziektebeloop) iemand instapt in vrijwilligerswerk. De ervaring leert ook dat de  beëindiging van het vrijwilligerswerk op een vrij natuurlijke wijze en in goede harmonie verloopt. Wel komt het regelmatig voor dat door ontwikkelingen in het ziektebeeld de aard van de werkzaamheden worden aangepast. 

Home FAQ Algemeen