Rotterdam

Rotterdam

De Gemeente Rotterdam stimuleert DemenTalent in de gemeente. Zo ontvingen afgelopen jaren enkele samenwerkende zorg- en welzijnsorganisaties in een aantal wijken (o.a. Alexander en IJsselmonde) op hun verzoek een speciale subsidie voor DemenTalent. De gemeente stimuleerde dat vanuit de Hogeschool Rotterdam de ervaringen gevolgd werden. Op basis van de eerste resultaten in deze 'pilotwijken', zette de gemeente Rotterdam een volgende stap.

In 2021 vond een aanbestedingsprocedure voor het totale welzijnswerk in Rotterdam plaats. Per wijk/stadsdeel schreven organisaties in op deze aanbesteding. In het 'uitvraagdocument' voor de aanbesteding gaf de Gemeente Rotterdam aan, dat zij graag een verschuiving in het welzijnswerk wil. Minder tijd/geld naar volwassenen, meer tijd/geld naar jongeren en ouderen (uiteraard was dit veel uitgebreider en zorgvuldiger omschreven). In het aanbestedingsdocument stond over ouderen met dementie, dat de inhoudelijke activiteiten gebaseerd moeten zijn op de leidende principes achter de Sociale Benadering Dementie en achter DemenTalent. 

Recentelijk is in overleg tussen de Gemeente Rotterdam en DemenTalent-kenniscentrum DAZ geconcludeerd, dat er meer nodig is om ervoor te zorgen dat er daadwerkelijk meer DemenTalent-projecten komen. Hierbij gaat het o.a. over het beter in kaart brengen van wat er in alle wijken gebeurt, aandacht voor meer bestuurlijke verbinding/betrokkenheid bij anders werken, meer communicatie binnen Rotterdam, stimuleren van uitwisseling, e.d. 

In de meeste wijken waar de pilots met DemenTalent gestart zijn, draaien de projecten nog steeds, zoals in Rotterdam-Alexander. 

Home Projecten Rotterdam