Ondersteuning

Vanuit DAZ, het landelijk kenniscentrum DemenTalent, kunt u de volgende ondersteuning krijgen rond de start van uw DemenTalent-project:

  1. Nadere voorlichting via telefoon of online (Teams, Zoom, Meet). 
  2. Meedenken over projectplan en subsidieaanvraag.
  3. Het verzorgen van een webinars/internetcolleges voor leden initiatiefgroep. projectgroep, stuurgroep.
  4. Trainen van betrokken professionals en vrijwilligers.
  5. Ondersteunen van de werving van projectleiding.
  6. Meegaan met gesprekken met mogelijke financiers (in de regel gemeenten)
  7. Coachen van projectleiding (in de regel online). Vaak 6-10 gesprekken van één uur, waarin vragen van projectleiders centraal staan.
  8. Lezingen verzorgen op (start) bijeenkomsten.

Sommige ondersteunings-activiteiten zijn gratis (zoals onder 1.). Anderen kosten geld (zoals 3., 4., 5., 7.). Voor deze kosten wordt (afhankelijk van de behoefte) een offerte opgesteld. Deze (eenmalige) kosten worden opgemomen in de subsidieaanvraag. 

Home Project starten? Ondersteuning