Project starten?

Lijkt het je leuk en zinvol dat ook in jouw omgeving een DemenTalent-project start, dan tref je hier een stappenplan.

 1. Vorm met een aantal mensen een initiatiefgroep. Nodig DAZ hierbij uit (online of live) om voorlichting te geven en mee te denken.
 2. Bedenk met elkaar welke hoofdlijnen jullie belangrijk vinden voor jullie project.
 3. Stel een subsidieaanvraag op met daarin een projectplan op hoofdlijnen. Meestal gaat een dergelijke subsidieaanvraag naar de betreffende gemeente. Presenteer jezelf als 'burgerinitiatief'. (bij downloads op deze site staat een voorbeeld subsidieaanvraag).
 4. Het is mooi als een aantal organisaties hun naam aan een dergelijk burgerinitiatief willen verbinden.
 5. Betrek in een zo vroeg mogelijk stadium ook mensen met dementie zelf; het is van belang dat zij 'eigenaarschap' voelen vanaf de start. 
 6. Regel tijdig trainingen en/of webinars in. 
 7. Volg na de start van het een project een 'twee-sporenbeleid'. Regel gelijktijdig de projectorganisatie verder in en ga bij eerste potentiële deelnemers talenten ontdekken. 
 8. Verreweg de meeste deelnemers komen niet via 'verwijzers' zoals huisartsen en casemanagers, maar via goede verhalen van andere mensen met dementie. Daarom is communicatie erg belangrijk. Storytelling, foto's met onderschrift e.d, wekelijks nieuwe berichten/ervaringen delen. Maak een communicatieplan hiervoor.
 9. Wees kritisch over de werving van de professionele projectleider. Het gaat om het leiden van het proces van echt anders denken/handelen, het van je af organiseren en 'out-of-the-box' denken. Om heel planmatig in stappen te denken, om ondernemerschap. Om van tevoren vastgestelde doelen halen, om risico's durven nemen. Dat vraagt om bijzondere mensen. Per project met 15-20 deelnemers volstaat een professioneel projectleider die een aanstelling heeft voor 8 uur per week (rond de start wellicht wat meer). Om te voorkomen dat het projectleiderschap een 'bijtaak wordt' is het goed als één professionele projectleider meerdere DemenTalent-projecten trekt. Dat kan o.a. gerealiseerd worden doordat binnen één gemeente gelijktijdig meerdere projecten starten.
 10. Zorg dat zo snel mogelijk eerste deelnemers actief worden, die een 'rolmodel' kunnen zijn.
 11. Maak per deelnemer een plan voor talent-ontdekken en voor het inwerken op de werkplek. Inwerken is wat anders dan constant begeleiden! Bij teveel begeleiding/op de vingers kijken stoppen deelnemers weer snel met hun vrijwilligerswerk (zie 'geleerde lessen', elders op deze site).
 12. Hou tijdens het vrijwilligerswerk periodiek de vinger aan de pols over hoe het vrijwilligerswerk loopt. Hou hiervoor periodiek contact met de organisatie waar iemand werkt als vrijwilliger. Vertrouw op de kracht van de vrijwilliger-inlenende organisaties.

 

 

Home Project starten?