Wetenschappelijk onderzoek

Naar DemenTalent zijn meerdere onderzoeken gedaan. Achtereenvolgens vindt u hier informatie over meedere onderzoeken.  

Ontmoetingscentra 3.0

Het grootste onderzoek naar DemenTalent is gedaan door een team van onderzoekers onder leiding van Prof. Dr. Rose-Marie Dröes van het Amsterdam UMC (voormalige VU), onder de titel 'Ontmoetingscentra 3.0.' Het onderzoek duurde 3 jaar. 
In dit onderzoek werden deelnemers aan DemenTalent-projecten, die gekoppeld waren aan Ontmoetingscentra Dementie, gevolgd. Periodiek werden zij zelf en hun belangrijkste mantelzorgers ondervraagt. Ook zijn in dit onderzoek periodiek diverse betrokken professionals geinterviewd. De onderzoeksresultaten werden vergeleken met de grote database die de onderzoekers al hadden opgebouwd rond 25 jaar onderzoek onder deelnemers aan Ontmoetingscentra Dementie en hun mantelzorgers. 

De belangrijkste resultaten:

  • Mensen met dementie: minder neuropsychiatrische symptomen (angst, apathie, depressie, agitatie)
  • Mantelzorgers: voelen zich emotioneel veel minder belast
  • DemenTalent is kosteneffectief: de (maatschappelijke opbrengsten zijn hoger dan de kosten) en DemenTalent is per deelnemer goedkoper dan diverse andere vormen van dagbesteding.

Download persbericht wetenschappelijk onderzoek

Download wetenschappelijk artikel over dit onderzoek (engelstaling)

Bekijk een interview met Prof. Dr. Rose-Marie Dröes over dit onderzoek in Nieuwsuur:

Onderzoek naar organisatie lokale DemenTalent-projecten

Roel Piepenbrink deed in 2017-2018 een onderzoek naar organisatie- en managementaspecten van 5 lokale DemenTalent-projecten. Zijn afstudeerscriptie voor zijn studie Managementwetenschappen aan de Open Universiteit (OU) ging over dit onderzoek. Inmiddels werkt Piepenbrink als Tutor bij de OU. Hij vond de volgende 4 factoren die van belang zijn voor succesvolle innovatie-adoptie van DemenTalent:
1.  Organisatiesamenwerking
2. Kennisdeling
3. Sociale netwerken
4. Individuele klik
Deze 4 factoren komen het best tot uiting in de kleine schaal van lokale DemenTalent-projecten, aldus Piepenbrink. In zijn scriptie benoemt Piepenbrink ook de positieve rol van DAZ bij alle 5 onderzochte projecten als ''knowledge broker'. 

Download de hele scriptie van Piepenbrink (85 pagina's in het Nederlands)

Download wetenschappelijk artikel in het BerkeleyHaas Magazine over dit onderzoek (engelstalig)

Erik Scherder over vrijwilligerswerk door mensen met dementie

Prof. Dr. Erik Scherder is betrokken bij veel onderzoeken naar de omgang met dementie. Erik Scherder is ook sinds 2013 lid van het Comité van Aanbeveling van DemenTalent. In het Tv-programma ‘Niet zonder ons’ dat begin 2019 op NPO1 werd uitgezonden, werden onder andere drie deelnemers aan DemenTalent gevolgd en in beeld gebracht. In dit Tv-programma deed Scherder onder andere de volgende uitspraken over vrijwilligerswerk door mensen met dementie: 

1.  Witte hersenstof is nodig om signalen van het ene hersengebied naar het andere door te geven. Deze witte hersenstof is zeer afhankelijk van doorbloeding. Door lichamelijk en geestelijk actief te zijn wordt doorbloeding verbeterd. Actief zijn zorgt voor betere doorbloeding. Actie is dus precies wat je nodig hebt. De combinatie van cognitieve en lichamelijk inspanning is ideaal. Uitdagingen op maat zijn goed voor mensen met dementie.”

2. “Thuis zitten als ‘verloren groep’ stuit mij al jaren tegen de borst; wat jammer dat dat zo is. Een doel in het leven hebben, een bijdrage leveren aan de maatschappij is enorm belangrijk. Veel mensen met dementie en andere hersenaandoeningen kunnen dat ook”.

Afstudeeronderzoek Sociale Geografie voor Gemeente Rotterdam

In opdracht van de gemeente Rotterdam heeft Annick Vrolijks een afstudeeronderzoek naar DemenTalent gedaan vanuit haar masterstudie Human Geography aan de Radboud Universiteit. In haar onderzoek heeft zij veel aandacht voor het 'normaliseren' van vrijwilligerswerk door mensen met dementie. 

Download hier een factsheet aan de hand van haar onderzoek

Download hier een presentatie over haar master thesis

Download hier haar volledige scriptie (engelstalig)

Lopende onderzoeken

Bij meerdere lokale DemenTalent-projecten wordt onderzoek gedaan door studenten van betrokken Hogescholen, meestal afstudeeronderzoek Social Work.

Home Over DemenTalent Wetenschappelijk onderzoek