Waarom werkt DemenTalent?

Er zijn vele redenen waarom mensen met dementie vrijwilligerswerk kunnen doen. DemenTalent heeft enorm veel toegevoegde waarde omdat:

  1.  Mensen met dementie zich weer nuttig voelen. 
  2. Dementie op veel aspecten achteruitgang betekent, maar op één aspect vóóruitgang; het gevoels- en emotieleven neemt toe! DemenTalent speelt hierop in.
  3. Bewegen en actief zijn is ontzettend belangrijk voor het functioneren van de aangetaste hersenen en het hele menselijk lichaam. Door het doen van vrijwilligerswerk bewegen mensen met dementie (ongemerkt) veel meer.
  4. Mensen met dementie lerend vermogen hebben (zie ook www.opnieuwgeleerdoudgedaan.nl). Zij kunnen dus nieuwe dingen leren! Opvallend is dat een deel van de deelnemers vrijwilligerswerk doet in het verlengde van oude banen en hobby's, maar dat een groot deel van de deelnemers werkzaamheden doen, die ze nooit eerder hebben gedaan.
  5. Er echt wordt aangesloten bij de nog aanwezige talenten.
  6. Desgewenst een combinatie met andere ondersteuningsvormen prima mogelijk is. Zo zijn er mensen met dementie die naast een bezoek aan een zorgboerderij, Odensehuis, Ontmoetingscentrum of andere vorm van dagbesteding, ook vrijwilligerswerk doen. Ook doet een snel groeiende groep mensen vanuit het verpleeghuis/woonzorgcentrum vrijwilligerswerk in de maatschappij. 
  7. DemenTalent echt maatwerk is ten aanzien van prikkels, mensen met wie wordt samengewerkt e.d. 

Home Over DemenTalent Waarom werkt DemenTalent?