Type projecten

Er zijn diverse verschillende soorten DemenTalent projecten:

 1.  Wijk- en buurtgebonden projecten 
  Dit zijn verreweg de meeste projecten. Mensen met dementie gaan lopend of op de fiets naar vrijwilligerswerk in hetzelfde dorp, wijk of buurt. Gewoon bij de school, (sport)vereniging, bedrijf of andere organisatie in de buurt. 
 2. Thema-projecten.
  Dit zijn projecten waarin mensen met dementie allemaal ongeveer hetzelfde werk doen. Voorbeelden hiervan zijn: natuuronderhoud, muziek maken in musea, gezamenlijk opknappen van een oud gebouw e.d. Radio Kootwijk is zo'n voorbeeld, maar ook de park-onderhoudsploeg in Woudenberg, of DemenTalent binnen ROC's en Hogescholen (zie handboek).
 3. Meer bedrijfsmatige projecten.
  Dit zijn projecten waarin sprake is van een opdrachtgever en/of waarin ook inkomsten gegenereerd worden. Voorbeelden hiervan zijn: onderhoud van portieken/tuinen voor een woningbouwvereniging, een koffiecorner/restaurant gerund door mensen met dementie, een hondenuitlaatservice gerund door mensen met dementie.
 4. Projecten gekoppeld aan een Odensehuis, Ontmoetingscentrum of zorgboerderij.
  In dit soort projecten gaan bezoekers van dergelijke vormen van dagbesteding ook één of meer dagdelen in de week aan de slag als vrijwilliger. Niet of/of, maar en/en. Ook wordt DemenTalent regelmatig gebruikt als 'wachtlijstbemiddeling' en voor mensen die nog niet toe zijn een dergelijke groepsgewijze dagbesteding. 
 5. Projecten voor bewoners woonzorgcentra en verpleeghuizen.
  Altijd binnen dezelfde muren van een woonzorgcentrum/verpleeghuis verblijven vindt een deel van de  bewoners moeilijk. Dan kan vanuit het verpleeghuis vrijwilligerswerk gaan doen een uitkomst bieden. Ook kunnen dergelijke projecten helpen als oplossing voor de problemen op de arbeidsmarkt voor zorgverleners; als een deel van de bewoners er af en toe niet is, kan er op dat moment volstaan worden met minder medewerkers. De ervaring leert dat ook nog veel verpleeghuisbewoners vrijwilligerswerk kunnen doen, aansluitend bij hun nog aanwezige talenten.

Kenmerkend voor alle DemenTalent-projecten is; het zijn geen projecten VÓÓR mensen met dementie, maar VÁN mensen met dementie. 

 

Home Over DemenTalent Type projecten