Training Talent-ontdekker

De ervaring leert dat het ontdekken van talenten bij mensen met dementie een proces op zich is. Een proces dat bestaat uit verschillende fases. Een proces dat cruciaal is, omdat het succes van DemenTalent gebaseerd is op deze talenten. Voldoende diepgang is noodzakelijk.

In de afgelopen jaren is veel ervaring opgedaan met methodieken voor het ontdekken van talenten bij mensen met dementie. Daardoor weten we wat werkt, maar weten we ook welke risico's op de loer liggen.

Soms wordt het talent-ontdekken door professionals gedaan, door mensen die toch al bij iemand bij dementie zijn betrokken, bijvoorbeeld een casemanager, een medewerker van een Odensehuis/Ontmoetingscentrum/woonzorgcentrum, iemand van een wijkteam van een welzijnsorganisatie, iemand van de lokale vrijwilligerscentrale. Steeds vaker wordt dit gedaan door speciaal hiervoor geworven vrijwilligers (met en zonder dementie). Deze hebben vaak meer tijd om het proces zorgvuldig te doorlopen. 

In deze training van één dagdeel (ochtend, middag of avond) wordt de werkende methodieken behandeld en worden de valkuilen geschetst. Deelnemers gaan onder andere oefenen met talent-ontdekken. 

Deze training wordt op locatie verzorgd, op basis van een offerte. 

Neem contact op

Home Over DemenTalent Trainingen & Webinars Training Talent-ontdekker