Training bij start DemenTalent

Deze training duurt 4 dagdelen en heeft als titel onder de noemer: De kracht van mensen met dementie, anders denken en handelen.  Meer out-of-the-box denken en handelen is een belangrijk leerdoel., net als teambuilding.

Inhoudelijke onderwerpen die aan de orde komen zijn:

  • Wat kunnen mensen met dementie nog wel?
  • Hoe ontdek je Talenten? 
  • Hoe kan je daarop inspelen?  Hoe ga je om met faalangst en initiatiefloosheid?
  • Hoe kan je hierbij gebruik maken van hun nog aanwezige lerende vermogen? 
  • Waarom is nuttig zijn zo belangrijk voor mensen met dementie?
  • Hoe werken we goed samen met familie?
  • Welke randvoorwaarden zijn belangrijk bij activering in de maatschappij? 
  • Hoe nemen we met elkaar op verantwoorde wijze meer risico’s? 
  • Hoe maken we gezamenlijk met direct betrokkenen hierover keuzes?

Doelgroep training

De training is vooral bedoeld voor mensen die een verwijzende en begeleidende rol hebben bij de ondersteuning van mensen met dementie.  Bijvoorbeeld casemanagers, huisartsen en/of hun praktijkondersteuners ouderen, medewerkers WMO-loket gemeente of medewerkers dagbesteding/ontmoetingscentrum. Ook vrijwilligers die een actieve rol gaan vervullen in de opzet van het nieuwe DemenTalent-project, zijn nadrukkelijk uitgenodigd. Deelnemers verbinden zich eraan dat zij actief meewerken aan het tot een succes maken van betreffend DemenTalent-project.

Aanpak

De deelnemers aan de training krijgen theoretische kaders geschetst met behulp van PowerPoints en filmpjes. Veel wordt gewerkt met casuïstiek, waarmee de deelnemers zelf aan de slag gaan. Tijdens trainingssessies zal regelmatig onderling gediscussieerd worden, als onderdeel van de gezamenlijke zoektocht naar anders kijken en handelen.  Praktische oefeningen maak ook deel uit van deze training. Tussen de bijeenkomsten door krijgen de deelnemers huiswerk voor de volgende keer. In de regel kost dat maximaal een uur om uit te voeren.

De training wordt in de regel gefinancierd vanuit de projectbegroting en verkregen subsidie.

Download flyer starttraining DemenTalent

Home Over DemenTalent Trainingen & Webinars Training bij start DemenTalent