Coaching van projectleiders

Per 15-20 mensen met dementie die vrijwilligerswerk doen, heeft een projectleider meestal 1 dag in de week beschikbaar. Steeds vaker leidt een professioneel projectleider meerdere porjecten, zodat het projectleiderschap een 'hoofdtaak' wordt.

In die uren alles doen, is onmogelijk. Dit betekent dat een projectleider 'goed van zich af moet kunnen organiseren'; hoe verdelen we het werk over meerdere mensen.

Een vaak onbekende invalshoek voor mensen die al ervaring hebben met het opzetten en aansturen van projecten, is het feit dat iemand met dementie naast jou staat als mede-projectleider. Hoe doe dat je slim en met respect?

Durven dromen, out-off-the-box denken, draagvlak creëren, tegenstand overwinnen, omgaan met totaal verschillende types organisaties, zijn enkele van de andere vaardigheden die om de hoek komen kijken bij het projectleiderschap van een DemenTalent-project. 

Kortom, projectleiders zijn schapen met vele poten....

Daarom wordt coaching op prijs gesteld. Van het landelijk kenniscentrum kan die geboden worden. Meestal 6-8 keer. Coaching waarin wordt meegedacht, feedback wordt gegeven, suggesties worden aangedragen. Tijdens van tevoren geplande coachingssessies van één uur wordt dit gedaan. Meest in begin een frequentie van eens per twee weken, snel afbouwend naar eens per 6 weken. Altijd staan de vragen van de projectleider centraal. 

Deze coaching wordt meestal betaald vanuit de startsubsidie, op basis van een offerte. 

Home Over DemenTalent Trainingen & Webinars Coaching van projectleiders