Organisatie

Het meeste vrijwilligerswerk van mensen met dementie, gebeurd in lokale projecten. Ieder project draait zelfstandig. Ieder project kent in de regel een tweetal projectleiders; een projectleider met dementie en een professioneel projectleider.  Meerdere lokale organisaties verbinden hun naam aan een project.  Meestal zijn deze organisaties met elkaar verbonden in een projectgroep en/of stuurgroep.

Een DemenTalent-project kent meestal maximaal 15-20 deelnemers. Hierdoor kunnen reisafstanden beperkt blijven en kan de projectleider met dementie het eigen project nog overzien. Komen er meer deelnemers, dan worden projecten gesplitst. DemenTalent gaat gepaard met écht anders kijken en handelen rond dementie. Deze 'cultuuromslag' gaat ook beter door de kleine schaal van projecten. 

Ter ondersteuning van de deelnemers en projectleiders zijn er in ieder project ook enkele vrijwilligers actief. Bijvoorbeeld een vrijwilliger die de communicatie rond DemenTalent regelt (vooral 'story-telling') en vrijwilligers die het proces van 'talent-ontdekken' uitvoeren. Per deelnemer is dat 'talent-ontdekken' echt een proces, dat regelmatig 6-12 uur per persoon vraagt. Soms zijn ook deze vrijwilligers mensen met dementie, vaker zijn het 'gezonde' vrijwilligers.

Zorginnovatiebureau DAZ is het landelijk kenniscentrum van DemenTalent. Vanuit die rol ondersteunt en begeleidt DAZ de start van nieuwe projecten door middel van:
- begeleiden startbijeenkomsten
- schrijven projectplannen/subsidieaanvragen
- ontwikkelen en verspreiden van relevante methodieken
- stimuleren onderzoek
- coachen projectleiders
- trainen professionals en vrijwilligers
Ook onderhoudt DAZ landelijk de contacten over DemenTalent met ministeries, Alzheimer Nederland en andere relevante organisaties.

Home Over DemenTalent Organisatie