Internationaal

DemenTalent is in 2013 gestart in Nederland. Mede door het winnen van een Europese prijs (de Efid Award), zijn diverse andere Europese landen ook geïnteresseerd geraakt in DemenTalent. Op diverse internationale congressen en uitwisselingsbijeenkomsten zijn lezingen en workshops over DemenTalent verzorgd. Dit heeft ertoe geleid dat ook in diverse andere Europese landen inmiddels DemenTalent-pojecten draaien. Bijvoorbeeld in Italië, Duitsland en België. In Japan is er bijvoorbeeld een autowasstraat, geheel gerund door mensen met dementie. In Canada (Meaningfull Engagement of People with Dementia) en Australië (Finding Meaning through voluntering) zijn ook succesvolle projecten om mensen tot vrijwilligerswerk te verleiden. Dit zijn slechts voorbeelden; de internationale verspreiding van wat hier in Nederland is ontwikkeld is veel breder. 

Wetenschappelijke uitwisseling

Een belangrijke internationale lijn rond DemenTalent is het het netwerk van dementie-wetenschappers 'MeetingDem'. In dit netwerk is onder andere veel aandacht geweest van het Nederlandse Onderzoek onder de titel 'Ontmoetingscentra3.0.' In dit onderzoek werd o.a. de koppeling 'Ontmoetingscentra Dementie' en DemenTalent' onderzocht (zie ook elders op deze site onder 'wetenschappelijk onderzoek'). Deze uitwisseling inspireert ook andere landen om aan de slag te gaan met DemenTalent en hier onderzoek naar te doen.

Een voorbeeld uit België: Gent

Eén van de Belgische projecten speelt zich af in de stad Gent, in het kader van dementievriendelijk maken van de stad. Deels draait het hier om het zorgen dat mensen die al vrijwilligerswerk deden dit ook, nadat de dementie zich aandient, blijven doen. Om die reden is er een centrale rol in dit project weggelegd voor de vrijwilligerscentra van Gent en is  'Give a day' (een matchingsprogramma tussen potentiele vrijwilligers en organisaties met werkplekken) een belangrijke projectpartner. Ook de Hogeschool Gent is actief betrokken.  Maar ook worden mensen met dementie die nog geen vrijwilligerswerk deden, uitgedaagd dit te gaan doen. Door de projectpartners is onder andere een inspiratiegids gemaakt, onder de titel "Kansen creëren voor personen met dementie om als vrijwilliger aan de slag te gaan".

Download hier deze inspiratiegids.

Home Over DemenTalent Internationaal