Historie

DemenTalent is in 2012 ontstaan, doordat Daphne Mensink door haar toenmalige manager Ron Groothuis werd gevraagd om mee te denken over het opstarten van een dagbesteding voor vitale actieve mensen met dementie. In het bos aan het werk, buiten, uit het hoofd en zinvol bezig zijn.  Zo ontstonden gesprekken met mensen met dementie, met name Leen Sneeuw en Joop Papare. Tijdens deze gesprekken kwam het idee van vrijwilligerswerk naar voren. Hierbij speelde een rol dat Leen op dat moment nog vrijwilligerswerk deed als voetbal scheidsrechter. Door contacten die vanuit de Zorggroep Apeldoorn al liepen met Staatsbosbeheer, werd ervoor gekozen om op Radio Kootwijk te starten.
Zo hielpen vrijwilligers met dementie al snel na de start met:
- het opknappen en onderhouden van de diverse gebouwen van Staatsbosbeheer,
- het onderhoud van de heide en bossen
- hand- en spandiensten bij activiteiten in  'De Kathedraal', het mooi oude grote gebouw op Radio Kootwijk. 

Binnen een jaar na de start waren tientallen mensen met dementie actief. Benieuwd geworden? Bekijk de reportage van omroep Gelderland over deze startperiode.

Bekijk reportage

In 2013 stapte Daphne Mensink over van de Zorggroep Apeldoorn naar zorginnovatiebureau DAZ om daar een bijdrage te leveren aan de landelijke opschaling van DemenTalent.  Samen met collega's werd al snel de start van diverse nieuwe projecten begeleidt, waarbij ieder project zijn eigen proces doorliep en zich anders ontwikkelde. Met wel als rode draad; vrijwilligerswerk door mensen met men dementie, waardoor zij dienstbaar werden voor anderen.  Leen en Joop waren hierbij als ervaringsdeskundigen vaak aanwezig.

In 2016 kwam het aantal projecten in de stroomversnelling, omdat toen onder leiding van Prof. Dr. Rose-Marie Dröes het onderzoeksproject 'Ontmoetingscentra3.0' startte, met financiering van diverse fondsen en ZonMw. In het kader van dit onderzoek werden in één klap 11 nieuwe projecten gestart, gekoppeld aan ontmoetingscentra Dementie (zie voor meer info wetenschappelijk onderzoek, elders op deze site). Als onderdeel van het onderzoek begeleide DAZ ook de start van deze 11 projecten. Vanwege de zeer positieve onderzoeksresultaten kende ZonMw een Verspreidings- en implementatie subsidie (VIMP) toe, van waaruit veel voorlichtingsbijeenkomsten, trainingen e.d. werden betaald. 

Ten tijde van de Corona lockdowns in 2020 en 2021 kwamen vrijwel alle DemenTalent-projecten stil te liggen. Een aantal is daarna weer opgestart, anderen helaas niet. Mede door de bovengenoemde VIMP-activiteiten en de opname van DemenTalent in de Nationale Dementiestrategie 2021-2030 starten gelukkig ook weer veel nieuwe projecten.

 

 

Home Over DemenTalent Historie