Geleerde lessen

In de ruim 10 jaar dat vrijwilligerswerk door mensen met dementie wordt gedaan, is veel ervaring opgedaan. Hierdoor weten we dat:

  1. DemenTalent veel toegevoegde waarde heeft, mits echt goede screening op talenten heeft plaats gevonden.
  2. Als het vrijwilligerswerk te moeilijk of juist te makkelijk is, deelnemers stoppen. Maatwerk is noodzakelijk.
  3. Als deelnemers te veel 'aan het handje gehouden worden', deelnemers stoppen met hun vrijwilligerswerk.
  4. Een goed inwerkprogramma – net als bij andere vrijwilligers – van groot belang is. 
  5. Vrijwilligerswerk regelmatig in het verlengde van oude banen/hobby’s ligt, maar dat deelnemers steeds vaker dingen doen die men nooit eerder gedaan heeft (bij 'gebruikelijke' dingen is men al tegen eigen tekortkomingen aangelopen). 
  6. Echt omdenken en omhandelen bij zorgprofessionals en familie noodzakelijk is.
  7. Overwinnen van faalangst en initiatiefloosheid een niet te onderschatten aandachtspunt is.

Home Over DemenTalent Geleerde lessen