Over DemenTalent

In de kern draait DemenTalent om het stimuleren dat mensen met dementie vrijwilligerswerk gaan doen in de samenleving. Bij verenigingen, scholen, bedrijven, maatschappelijke organisaties. Inmiddels doen mensen met dementie vrijwilligerswerk in zo ongeveer alle plekken/functies waar ook 'gezonde mensen' vrijwilligerswerk doen. Zoals de naam al zegt, staan de talenten van mensen met dementie centraal. Belangrijk element bij DemenTalent is dan ook de zoektocht naar nog  aanwezige talenten.

Veel mensen denken dat DemenTalent alleen voor mensen met beginnende dementie mogelijk is. Dat is niet het geval. Ook mensen met gevorderde dementie hebben vaak nog goed functionerende talenten. Mensen met dementie worden in de loop van de ontwikkeling van de ziekte steeds afhankelijker van anderen. Juist daarom is tegelijkertijd ook dienstbaar zijn voor anderen, zo ontzettend belangrijk. Deelnemers aan DemenTalent-projecten voelen zich nuttiger en vertonen minder psycho-sociale problemen (zoals initiatiefloosheid, boosheid e.d.) dan mensen met dementie die niet mee doen aan DemenTalent-projecten. Opvallend is dat veel mensen met dementie hun vrijwilligerswerk jarenlang volhouden.

Vanwege de grote positieve impact van DemenTalent op mensen met dementie, hun mantelzorgers en de algemene maatschappelijke waarde van DemenTalent, wordt DemenTalent expliciet genoemd in de Nationale Dementiestrategie 2021-2030 zoals in november 2020 vastgesteld in de Tweede Kamer. 
 

Home Over DemenTalent