Minister Helder bezoekt DemenTalent

8 mei 2023

Gisteren bezocht minister Conny Helder DemenTalent Woudenberg. Ook burgemeester Magda Jansen-van Harten en wethouder Moniek van der Graaf waren aanwezig, net als veel betrokken mensen met dementie, familieleden van hen, zorg- en welzijnsprofessionals, vertegenwoordigers van diverse instanties, zoals het zorgkantoor.

In Nederland draaien meerdere DemenTalent-projecten. We hadden de minister gevraagd om juist naar Woudenberg te komen, omdat dit een bijzonder DemenTalent-project is. Niet alleen thuiswonenden met dementie werken als vrijwilliger in de lokale samenleving, ook bewoners van Moriahoeve. Op dit moment kent dit project 20 deelnemers en groeit hard.

Na een plenaire presentatie in de tuin van zorgboerderij de Moriahoeve, vonden een tweetal rondetafelgesprekken met de minister plaats met een deel van de aanwezigen. Het 1e gesprek met mensen met dementie en mantelzorgers, het 2e gesprek met professionals en beleidsmakers.

De minister was duidelijk geraakt door de persoonlijke verhalen van de deelnemers. Zo vertelde één van de mannelijke deelnemers wat het voor hem betekent dat hij meewerkt aan het onderhoud van landgoed Geerestein. Zijn vrouw gaf aanvullend aan dat hij ook thuis beter functioneert en weer meer onderneemt en snapt. Minister Helder reageerde: "zo herkenbaar hoe ver de invloed van een actief leven gaat op het functioneren van mensen met dementie. We weten dat eigenlijk al lang op basis van vele onderzoeken, maar we handelen daar lang niet altijd naar".

Het tweede rondetafelgesprek ging over de redenen waarom zoveel DemenTalent-projecten dit soort mooie resultaten opleveren, maar ook wat maakt dat onze droom van 50.000 mensen met dementie als vrijwilliger actief nog niet gerealiseerd wordt. We hebben de minister deelgenoot gemaakt van kansen en bedreigingen die wij zien. We hebben haar uitgedaagd te helpen om actief bredere toepassing van DemenTalent te stimuleren. De minister pakte deze handschoen op en heeft toegezegd dat VWS hier een actieve rol in kan en wil spelen: "Dit soort van nieuwe benaderingen zijn de weg naar de toekomst van de dementiezorg."

Kortom, een mooie en productieve middag!

Zie hier de gebruikte presentatie.

 

Home Actueel Minister Helder bezoekt DemenTalent