DemenTalent mede-oplossing voor personeelstekorten

3 maart 2023

Op steeds meer plekken in de Nederlandse ouderenzorg zijn nu al onvervulbare vacatures. Tegelijkertijd gaan de komende jaren veel werkers in de ouderenzorg met pensioen. En dat terwijl het aantal mensen met dementie gaat verdubbelen. Het lijkt een bijna onoplosbaar probleem.

De echte uitdaging zit hem volgens mij in echt anders werken. Nederland heeft per persoon de hoogste kosten voor dementiezorg van de hele wereld. Wij geven in Nederland per persoon met dementie bijvoorbeeld het dubbele uit van Duitsland. Deze hoge kosten komen door de manier waarop wij alles georganiseerd hebben, met veel bureaucratie, ingewikkelde en elkaar regelmatig tegenwerkende zorgsystemen (WMO, WLZ, zorgverzekering). Maar de belangrijkste verklaring voor de hogere kosten, is de hoeveelheid en het aantal uiteenlopende beroepskrachten dat wij inzetten bij de zorg voor mensen met dementie. 

Kunnen we de vraag naar de inzet van beroepskrachten verminderen, zodat in de toekomst de beschikbare professionals zich niet tien slagen in de rondte werken? Zodat er in de toekomst geen ernstige incidenten plaats vinden doordat er onvoorziene en echte gaten in de ondersteuning van mensen met dementie? Want dat gaat gebeuren als we op dezelfde manier blijven werken en organiseren.

Ik denk dat dat kan.

DemenTalent kan hier volgens mij een belangrijke rol in spelen. Uit de praktijk blijkt dat veel mensen met dementie vrijwilligerswerk kunnen doen, al zijn velen daar sceptisch over als zij hier voor het eerst over horen. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat mensen met dementie die vrijwilligerswerk doen minder vaak boos worden, minder initiatiefloos zijn, minder angstig zijn, minder vaak depressief zijn. En zijn dat niet juist de dingen waardoor steeds meer mantelzorgers overbelast raken en steeds meer beroepskrachten gaan omkijken naar de medemens met dementie? Waardoor zelfs verhuizingen naar verpleeghuizen in beeld komen? En is verpleeghuiszorg niet de meest arbeidsintensieve dementiezorg? 

Ook in de verpleeghuizen zelf zijn al veel onvervulbare vacatures. Kan DemenTalent ook daar helpen met de arbeidsmarktproblemen? Ja, volgens mij wel. Ook een deel van de bewoners van verpleeghuizen/woonzorgcentra kan nog vrijwilligerswerk doen. Door bij te dragen aan het 'runnen' van het eigen huishouden, maar zeker ook buiten hun woonlocatie. Bij scholen, in natuurgebieden, bij horecavoorzieningen en op andere plekken. De eerste ervaringen leren dat ook bij deze 'intramuraal wonende' groep mensen met dementie gedragsvraagstukken daardoor fors verminderen.  En zijn gedragsvraagstukken niet fors belastend en leiden die mede tot verloop onder professionals? Als een deel van de bewoners er een deel van de dag niet is, kunnen we dan niet toe met minder personeel? Hier is nog geen wetenschappelijk onderzoek naar gedaan, maar ik werk eraan om dit snel te laten gebeuren. Ik durf het wel aan om een weddenschap af te sluiten op de uitkomsten...

Dus: ja, ik denk dat de DemenTalent echt een forse bijdrage kan leveren als oplossing voor de grote personeelstekorten in de dementiezorg! 

Ruud Dirkse,
Dementiedeskundige en landelijk kartrekker DemenTalent

Home Actueel DemenTalent mede-oplossing voor personeelstekorten