Talentvolle vrijwilliger met dementie

Waarom DAZ bij DemenTalent

Zorginnovatiebureau DAZ coördineert en faciliteert de landelijke uitrol en 'bewaakt' het concept. De filosofie achter deze coördinatie is dat DemenTalent-projecten geheel zelfstandig op lokaal niveau draaien, gedragen door lokale organisaties met lokale projectleiding. DAZ heeft de rol van ‘kwartiermaker en coach’.

De meerwaarde om DemenTalent samen met DAZ op te zetten, is:
* De verworven en specifieke kennis en ervaring van alle DemenTalent-projecten.
* Het ‘out of the box’ denken en cultuurverandering op gang brengen door onze specifieke kennis.
* Landelijk netwerk van DAZ waardoor PR en Communicatie breed worden ingezet.
* De onafhankelijkheid van DAZ binnen het speelveld van de lokale partijen.
* De starttraining waarmee inmiddels veel ervaring is opgedaan.

Indien lokale DemenTalent-projecten eenmaal draaien dan worden zij ondersteund door DAZ, dat fungeert als landelijk kenniscentrum DemenTalent bij de volgende gebieden:
* Zorgen voor uitwisseling tussen de diverse projecten.
* (Wetenschappelijk) onderzoek faciliteren/stimuleren.
* Scheppen van optimale voorwaarden op landelijk niveau: landelijke publiciteit, erkenning en lobby.
* Ontwikkelen landelijk trainingsmateriaal.

DemenTalent onderdeel van DAZ 
Praktisch Confronterend Betrokken Inspirerend Vernieuwend