Talentvolle vrijwilliger met dementie

Voor werkgevers

Meedoen aan de maatschappij is voor iedereen belangrijk, ook voor mensen met dementie en hun familieleden. Meedoen heeft grote invloed op de ervaren kwaliteit van leven. Het is voor mensen met dementie en voor hun naasten, van groot belang dat ze actief blijven, structuur, afleiding en zinvolle bezigheden hebben. Voor hen is het, net als voor ieder ander, ook belangrijk het gevoel te hebben dat ze gewaardeerd worden, dat ze zich nuttig kunnen maken en dat ze kunnen genieten zoals ze gewend waren.

Mensen met dementie als vrijwilliger
Bij DemenTalent worden mensen met dementie in hun kracht gezet door hun vrijwilligersactiviteiten aan te bieden, waardoor zij blijven participeren in de maatschappij. Zij zijn bijvoorbeeld vrijwilliger op een school, bij een bedrijf, een vereniging, een instelling, etc. Dit kan ook bij u!

Wat levert dat u als ondernemer, vereniging of non-profit organisatie op?
- Talenten en vaardigheden van mensen kunnen nog lang behouden blijven, ook als er sprake is van dementie. De vrijwilliger kan dus verschillende activiteiten binnen uw organisatie uitvoeren, die passen bij zijn of haar talenten.
- Uit ervaring blijkt dat vrijwilligers via DemenTalent vaak erg blij zijn dat ze een nuttige bijdrage kunnen leveren en zijn daardoor zeer gemotiveerd.
- Mensen met dementie behoren zelf ook tot uw klanten en leden. Het is dus van groot belang om uit te stralen dat u hen blijft verwelkomen.

Martine van de Coevering, onderneemster in Oss: 
We hebben het gewoon fijn samen. Annemarie is gewoon een cadeautje, ze helpt waar ze kan en draagt bij aan wat mijn winkeltje is.

Wilt u meer weten over wat er in het land gebeurt op dit gebied? Klik hier