Talentvolle vrijwilliger met dementie

Nieuwsoverzicht

DemenTalent Soest van start

Soest - Mensen met dementie zoveel mogelijk laten deelnemen aan de maatschapij, dat is het doel van DemenTalent dat op dit moment in Soest door King Arthur Groep wordt opgezet.

DemenTalent - Soest

Kick Off Ontmoetingscentrum 3.0

Op 3 maart 2016 was de officiële kick off van het Onderzoek OC3.0.

Ontmoetingscentra 3.0: Onderzoek naar implementatie van drie nieuwe ‘op maat‘ interventies voor mensen met dementie en hun mantelzorgers.Ontmoetingscentra voor mensen met dementie en hun mantelzorgers bieden al ruim twintig jaar een bewezen effectief ondersteuningsprogramma. Er zijn 130 van deze centra verspreid over het land. Het project ‘Ontmoetingscentra 3.0’ onderzoekt het beschikbaar maken van drie recent ontwikkelde, effectieve vormen van begeleiding bij dementie via bestaande ontmoetingscentra. Het gaat om de volgende begeleidingsvormen: DemenTalent, Dementelcoach en STAR e-learning.

DemenTalent stelt mensen met dementie in staat om als vrijwilliger actief te blijven deelnemen aan zinvolle activiteiten in de samenleving. Deze activiteiten sluiten aan bij hun talenten, interesses en mogelijkheden. Het doel van DemenTalent is de zelfwaardering van mensen met dementie te bevorderen en tegemoet te komen aan de behoefte aan autonomie, sociaal contact, zinvolle activiteiten en nuttig kunnen zijn voor anderen. Dementelcoach biedt mantelzorgers telefonische ondersteuning op maat bij de problemen die zij zelf ervaren als verzorger; daarbij is veel aandacht voor methoden om stress en grensoverschrijdend gedrag te verminderen. STAR e-learning is een internet-cursus voor mantelzorgers, vrijwilligers en professionals over dementie, begeleiding en zorg, en over hoe goed voor jezelf te zorgen als mantelzorger.

Het onderzoek Ontmoetingscentra 3.0 beoogt inzicht te geven in de (kosten)effectiviteit en toegevoegde waarde van het verbrede aanbod (ontmoetingscentra met de nieuwe begeleidingsvormen) vergeleken met het reguliere aanbod van ontmoetingscentra. Het gaat dan met name om zelfwaardering, ervaren autonomie en gedrags- en stemmingsontregelingen bij mensen met dementie en het gevoel van competentie en levenskwaliteit bij de mantelzorger. Het onderzoek vindt plaats in 32 ontmoetingscentra voor mensen met dementie en hun mantelzorgers. De helft van deze centra zal een of meer nieuwe begeleidingsvormen bieden, de andere helft biedt het reguliere programma. De (kosten)effectiviteit wordt onderzocht op basis van vragenlijsten en interviews. Als blijkt dat het verbrede aanbod meerwaarde heeft, zal gestimuleerd worden dat ook ontmoetingscentra en dagvoorzieningen elders in het land deze alternatieve begeleidingsvormen mogelijk maken. Zo kunnen thuiswonende mensen met dementie en hun mantelzorgers door het hele land hier profijt van hebben.

In het kort:
Onderzoek naar de (kosten)effectiviteit en toegevoegde waarde van Ontmoetingscentra 3.0
Mogelijk aanbod van alternatieve, effectieve vormen van dagbesteding en begeleiding aanvullend op bestaande programma’s van ontmoetingscentra en dagvoorzieningen.

Projectleider: Prof.dr. R.M. Dröes, afdeling Psychiatrie, VU medisch centrum Amsterdam
Contactinformatie: rm.droes@vumc.nl / 020 788 54 54
Samenwerkende partijen: Stichting VU/VUmc, Dirkse Anders Zorgen (DAZ), Dementelcoach, Combiwel, King Arthur Groep, Alzheimer Nederland. Een persoon met dementie en een mantelzorger nemen ook deel aan de projectgroep.

Pagina's