Talentvolle vrijwilliger met dementie

Nieuwsoverzicht

AmsterdamUMC concludeert: Vrijwilligerswerk voor mensen met dementie blijkt ‘gouden greep’ 

AmsterdamUMC heeft onderzoek gedaan naar de effectiviteit van DemenTalent voor zowel mensen met dementie als hun mantelzorgers. Hierover schreven zij het volgende persbericht. En jazeker, we zijn supertrots!

PERSBERICHT 
 
AMSTERDAM 11 JUNI 2019 

Vrijwilligerswerk voor mensen met dementie blijkt ‘gouden greep’ 
 
Vrijwilligerswerk is voor mensen met dementie een waardig en effectief alternatief voor reguliere dagbesteding. Zo blijkt uit onderzoek van de afdeling Psychiatrie van Amsterdam UMC, locatie VU medisch centrum. Mensen met dementie die vrijwilligerstaken op zich namen bleken na verloop van tijd minder neuropsychiatrische symptomen te hebben (zoals angst, apathie, depressie, agitatie) dan mensen die gebruik maakten van reguliere dagbesteding in ontmoetingscentra. Er was ook een verbetering in positief affect waarneembaar. Mantelzorgers (partners, kinderen) voelden zich hierdoor bovendien minder emotioneel belast.  
 
Mensen met dementie en mantelzorgers voelen zich nadat de diagnose dementie gesteld is vaak aan hun lot overgelaten. Hoewel er doorgaans nog geen formele zorg nodig is heeft men wel behoefte aan informatie, advies, betekenisvolle activiteiten en emotionele steun.  Vanuit AmsterdamUMC, locatie VUmc werd de afgelopen drie jaar daarom onderzoek gedaan naar een nieuw programma dat mensen met dementie en mantelzorgers individuele begeleiding biedt nadat de diagnose dementie is gesteld. Het programma werd aangeboden via bestaande ontmoetingscentra in de wijk. De opzet van DemenTalent bij de ontmoetingscentra werd begeleid door zorginnovatiebureau DAZ, het landelijk kenniscentrum DemenTalent. Mensen met dementie werden via DemenTalent aan vrijwilligerswerk geholpen op basis van hun talenten. Zij kozen met name voor werk met hun handen in de openlucht, met kinderen, in de dienstverlening en in het onderwijs. Mantelzorgers konden gebruik maken van Dementelcoach (telefonische coaching) en/of STAR e-learning, een online cursus in het omgaan met de gevolgen van dementie en het goed voor zichzelf zorgen als mantelzorger. Onderzocht werd of dit individuele ondersteuningsprogramma toegevoegde waarde had vergeleken met de bestaande groepsgerichte ondersteuning in reguliere ontmoetingscentra voor mensen met dementie en hun mantelzorgers. Ook werd nagegaan of gebruikers van het nieuwe programma beter functioneerden dan zij die niet gebruik maakten van een of andere vorm van dagbesteding. 
 
De waardering van deelnemers voor het nieuwe individuele programma was groot. Met name de mogelijkheid om via DemenTalent een bijdrage te kunnen leveren aan de samenleving en nuttig werk te kunnen doen werd zeer door hen gewaardeerd. Het onderzoek toonde aan dat een bredere groep van deelnemers gebruik maakte van de ontmoetingscentra die tevens het nieuwe individuele programma aanboden. Daarnaast bleek dat deelnemers aan DemenTalent vergeleken met deelnemers aan de reguliere ontmoetingscentra, na zes maanden minder, en ook minder ernstige, neuropsychiatrische symptomen hadden (zoals angst, apathie, depressie, agitatie). Er was ook een verbetering in positief affect (emoties) waarneembaar. Mantelzorgers van deelnemers aan DemenTalent ervoeren bovendien minder zorglast door de afname van neuropsychiatrische symptomen. Er werden geen verschillen gevonden in ervaren belasting, gevoel van competentie of kwaliteit van leven bij mantelzorgers. Vergeleken met mantelzorgers die niet gebruik maakten van een vorm van dagbesteding, waren mantelzorgers van DemenTalent deelnemers en mantelzorgers die Dementelcoach hadden ontvangen of STAR e-Learning hadden gedaan wel gelukkiger. Een economische evaluatie liet zien dat het aanbod van DemenTalent kosteneffectief is en dat ook de kans dat Dementelcoach kosteneffectief is groot is.  
 
Conclusie Het geïndividualiseerde programma, dat de naam Ontmoetingscentra3.0 draagt, vanwege de drie nieuwe toegevoegde interventies alsmede de wens om een bredere doelgroep mensen met dementie en mantelzorgers te ondersteunen vanwege de verdubbeling van het aantal mensen met dementie in de komende drie decennia, is een (kosten)effectief alternatief ondersteuningsprogramma voor mensen met dementie en mantelzorgers die de voorkeur geven aan geïndividualiseerde activiteiten en ondersteuning. DemenTalent vermindert neuropsychiatrische symptomen van mensen met dementie en de emotionele last van mantelzorgers. Mantelzorgers die deelnemen aan dit nieuwe geïndividualiseerd ondersteuningsprogramma blijken gelukkiger dan mantelzorgers die niet gebruik maken van dagvoorzieningen. Verdere verspreiding van dit nieuwe geïndividualiseerde ondersteuningsprogramma in Nederland is daarom gewenst. VUmc zal hiertoe samen met DAZ, Dementelcoach en Alzheimer Nederland actie ondernemen.  
 
De resultaten van dit onderzoek worden publiek gemaakt tijdens het symposium ‘Hulp bij Dementie na de diagnose’ dat geheel aan dit onderzoek is gewijd en door VUmc in samenwerking met Combiwel wordt georganiseerd op 14 juni a.s. van 13-17 uur in Cultureel Centrum Amstel (Theaterzaal), Cullinanplein 1 Amsterdam (zie bijgevoegd programma). 
  
Dit onderzoek werd mede mogelijk gemaakt met subsidie van ZonMw Memorabel, Deltaplan Dementie, Alzheimer Nederland, Stichting Dioraphte, Stichting RCOAK, Fonds Sluyterman Van Loo, Stichting Hofje Codde &Van Beresteyn, Bavo stichting, Stichting tot Steun VCVGZ 
OC3

Prachtig item DemenTalent door RTL Nieuws

"Dit is levensverlengend" zegt Hans. Wat kunnen wij anders dan te accepteren dat mensen met dementie een rot ziekte hebben maar ook nog heel veel wel kunnen. En van waarde willen en kunnen zijn! Trots op iedereen die zich inzet om mensen met dementie een onderdeel te laten zijn van onze maatschappij!

DementieVlog - DemenTalent

DementieVlog - DemenTalent: nuttig, sociaal en actief

Mensen gaan erop vooruit dankzij DemenTalent. Ze voelen zich weer nuttig, sociaal betrokken en zijn veel actiever.

Meneer Smit doet weer mee in Heiloo

Een mooi artiekel over meneer Smit bij DemenTalent Heiloo.
Klik op de foto voor het hele artiekel.

Artiek uit Denkbeeld oktober 2017

Inspirerend bezoek uit Japan

DemenTalent  bezoek uit JapanMensen van Dementia Friendship Club an University onder de indruk van DemenTalent. We waren bij Radio Kootwijk (zender), mensen met dementie aan het werk en in gesprek met de Japanners! Ook beleidsmedewerker van VWS was erbij. Boswachter vertelt: "toen mensen met dementie hier aan het werk gingen, ging het mij om het werk dat gedaan moest worden nu gaat het erom dat de mensen een goede en fijne klus hebben en zich nuttig voelen! Ik moest wel even wennen maar ik vind het nu super!" 
Ook leuke voorbeelden in Japan zoals auto's wassen en werken in een restaurant!

 

Pagina's