Talentvolle vrijwilliger met dementie

Nieuwsoverzicht

Vrijwilligers DemenTalent geven gastles op basisschool

Is 'dementie' een geschikt onderwerp voor basisschoolleerlingen? Even was er twijfel bij de Lunettense basisschool 'Op Avontuur' toen een ouder het thema aandroeg als keuzeoptie binnen een serie maatschappijgerichte lessen. Maar het werkte: ''De kinderen waren muisstil''.

Uit Het Stadsblad Utrecht, door Paul Hustinx (3 feb 2020)

Utrecht - Op basisschool Op Avontuur vinden ze het belangrijk dat kinderen oog en hart hebben voor de wereld om hen heen en daarom hebben ze al jaren het project BinnensteBuiten, waarin allerlei actuele maatschappelijke kwesties aan de orde komen, van natuur tot vluchtelingen. In Lunetten zijn bewoners actief voor het landelijke DemenTalent dat een dementievriendelijke maatschappij nastreeft en mensen met dementie ondersteunt in het doen van vrijwilligerswerk.
Een hierbij betrokken ouder bracht het onderwerp in voor het schoolproject. Even was er twijfel, maar al snel vond men het eigenlijk perfect passen bij de schoolfilosofie dat ieder zijn talenten heeft, dus ook mensen met dementie, zegt schooldirecteur Pauline Doornekamp. Ook bij de kinderen viel het direct goed, want er schreven zich er meer voor in dan er plekken waren.

Lees hier het hele artikel. https://www.stadsbladutrecht.nl/nieuws/algemeen/932576/schoolproject-op-avontuur-thema-dementie-raakt-kinderen-

Hoogleraar Droës: DemenTalent werkt

Deze week was het Jaarevent van het Deltaplan Dementie. Openingsspreker was Prof. Dr. Rose-Marie Droës. Zij vertelde over de onderzoeksresultaten van het project Ontmoetingscentra3.0 onder de titel 'Vrijwilligerswerk door mensen met dementie gouden greep'. Droës en haar team volgden jarenlang ontwikkelingen bij 11 Ontmoetingscentra Dementie (OC), waar als extra interventie DemenTalent was toegevoegd. Op onderstaande slide staan de conclusies op hoofdlijnen. 


Gelet op de positieve conclusies, is het streven dat alle 140 ontmoetingscentra Dementie in Nederland de komende jaren ook aan de slag gaan met DemenTalent. Zo worden OC's nog meer onderdeel van de wijk en samenleving en hun dienstverlening breder en beter. Voor de koppeling tussen OC's en DemenTalent is een draaiboek geschreven en worden door Amsterdam UMC en DAZ trainingen voor medewerkers van ontmoetingscentra gegeven. Op 21 januari 2020 start een volgende training.

Niet alleen de koppeling Ontmoetingscentra-DemenTalent is een mooie, ook de koppeling Odensehuizen-DemenTalent past goed, zo werd o.a. op het symposium van 10 jaar Odensehuizen geconcludeerd. DemenTalent en Odensehuizen werken vanuit dezelfde filosofie; hetzelfde 'DNA'. In Rotterdam loopt het eerste project met deze koppeling al in de wijk Alexander en ook in Amsterdam zijn twee van dergelijke projecten in voorbereiding.

Prachtig dit soort koppelingen tussen vernieuwende dagvoorzieningen en DemenTalent. DemenTalent kan echter ook los van dagvoorzieningen gestart worden. Gewoon in een buurt of dorp. Dat kan buurtgebonden, waar mensen met dementie vrijwilliger worden op loop- of fietsafstand van hun werk, of meer rond een thema, zoals groenonderhoud, onderwijs, sport.

DemenTalent vraagt om anders denken en handelen. Weer meer op verantwoorde wijze risico's durven nemen, nieuwe methodieken toepassen om talenten te ontdekken, mensen met dementie weer dienstbaar laten zijn voor anderen. Daarom begeleidt DAZ als landelijk kenniscentrum DemenTalent de start van ieder nieuw DemenTalent-project.

Wil je ook aan de slag in jouw dorp, wijk of gemeente? Zie dan het stappenplan:

Klik hieronder voor de prensentatie van Prof. Dr. Rose-Marie Droë:

 

AmsterdamUMC concludeert: Vrijwilligerswerk voor mensen met dementie blijkt ‘gouden greep’ 

AmsterdamUMC heeft onderzoek gedaan naar de effectiviteit van DemenTalent voor zowel mensen met dementie als hun mantelzorgers. Hierover schreven zij het volgende persbericht. En jazeker, we zijn supertrots!

PERSBERICHT 
 
AMSTERDAM 11 JUNI 2019 

Vrijwilligerswerk voor mensen met dementie blijkt ‘gouden greep’ 
 
Vrijwilligerswerk is voor mensen met dementie een waardig en effectief alternatief voor reguliere dagbesteding. Zo blijkt uit onderzoek van de afdeling Psychiatrie van Amsterdam UMC, locatie VU medisch centrum. Mensen met dementie die vrijwilligerstaken op zich namen bleken na verloop van tijd minder neuropsychiatrische symptomen te hebben (zoals angst, apathie, depressie, agitatie) dan mensen die gebruik maakten van reguliere dagbesteding in ontmoetingscentra. Er was ook een verbetering in positief affect waarneembaar. Mantelzorgers (partners, kinderen) voelden zich hierdoor bovendien minder emotioneel belast.  
 
Mensen met dementie en mantelzorgers voelen zich nadat de diagnose dementie gesteld is vaak aan hun lot overgelaten. Hoewel er doorgaans nog geen formele zorg nodig is heeft men wel behoefte aan informatie, advies, betekenisvolle activiteiten en emotionele steun.  Vanuit AmsterdamUMC, locatie VUmc werd de afgelopen drie jaar daarom onderzoek gedaan naar een nieuw programma dat mensen met dementie en mantelzorgers individuele begeleiding biedt nadat de diagnose dementie is gesteld. Het programma werd aangeboden via bestaande ontmoetingscentra in de wijk. De opzet van DemenTalent bij de ontmoetingscentra werd begeleid door zorginnovatiebureau DAZ, het landelijk kenniscentrum DemenTalent. Mensen met dementie werden via DemenTalent aan vrijwilligerswerk geholpen op basis van hun talenten. Zij kozen met name voor werk met hun handen in de openlucht, met kinderen, in de dienstverlening en in het onderwijs. Mantelzorgers konden gebruik maken van Dementelcoach (telefonische coaching) en/of STAR e-learning, een online cursus in het omgaan met de gevolgen van dementie en het goed voor zichzelf zorgen als mantelzorger. Onderzocht werd of dit individuele ondersteuningsprogramma toegevoegde waarde had vergeleken met de bestaande groepsgerichte ondersteuning in reguliere ontmoetingscentra voor mensen met dementie en hun mantelzorgers. Ook werd nagegaan of gebruikers van het nieuwe programma beter functioneerden dan zij die niet gebruik maakten van een of andere vorm van dagbesteding. 
 
De waardering van deelnemers voor het nieuwe individuele programma was groot. Met name de mogelijkheid om via DemenTalent een bijdrage te kunnen leveren aan de samenleving en nuttig werk te kunnen doen werd zeer door hen gewaardeerd. Het onderzoek toonde aan dat een bredere groep van deelnemers gebruik maakte van de ontmoetingscentra die tevens het nieuwe individuele programma aanboden. Daarnaast bleek dat deelnemers aan DemenTalent vergeleken met deelnemers aan de reguliere ontmoetingscentra, na zes maanden minder, en ook minder ernstige, neuropsychiatrische symptomen hadden (zoals angst, apathie, depressie, agitatie). Er was ook een verbetering in positief affect (emoties) waarneembaar. Mantelzorgers van deelnemers aan DemenTalent ervoeren bovendien minder zorglast door de afname van neuropsychiatrische symptomen. Er werden geen verschillen gevonden in ervaren belasting, gevoel van competentie of kwaliteit van leven bij mantelzorgers. Vergeleken met mantelzorgers die niet gebruik maakten van een vorm van dagbesteding, waren mantelzorgers van DemenTalent deelnemers en mantelzorgers die Dementelcoach hadden ontvangen of STAR e-Learning hadden gedaan wel gelukkiger. Een economische evaluatie liet zien dat het aanbod van DemenTalent kosteneffectief is en dat ook de kans dat Dementelcoach kosteneffectief is groot is.  
 
Conclusie Het geïndividualiseerde programma, dat de naam Ontmoetingscentra3.0 draagt, vanwege de drie nieuwe toegevoegde interventies alsmede de wens om een bredere doelgroep mensen met dementie en mantelzorgers te ondersteunen vanwege de verdubbeling van het aantal mensen met dementie in de komende drie decennia, is een (kosten)effectief alternatief ondersteuningsprogramma voor mensen met dementie en mantelzorgers die de voorkeur geven aan geïndividualiseerde activiteiten en ondersteuning. DemenTalent vermindert neuropsychiatrische symptomen van mensen met dementie en de emotionele last van mantelzorgers. Mantelzorgers die deelnemen aan dit nieuwe geïndividualiseerd ondersteuningsprogramma blijken gelukkiger dan mantelzorgers die niet gebruik maken van dagvoorzieningen. Verdere verspreiding van dit nieuwe geïndividualiseerde ondersteuningsprogramma in Nederland is daarom gewenst. VUmc zal hiertoe samen met DAZ, Dementelcoach en Alzheimer Nederland actie ondernemen.  
 
De resultaten van dit onderzoek worden publiek gemaakt tijdens het symposium ‘Hulp bij Dementie na de diagnose’ dat geheel aan dit onderzoek is gewijd en door VUmc in samenwerking met Combiwel wordt georganiseerd op 14 juni a.s. van 13-17 uur in Cultureel Centrum Amstel (Theaterzaal), Cullinanplein 1 Amsterdam (zie bijgevoegd programma). 
  
Dit onderzoek werd mede mogelijk gemaakt met subsidie van ZonMw Memorabel, Deltaplan Dementie, Alzheimer Nederland, Stichting Dioraphte, Stichting RCOAK, Fonds Sluyterman Van Loo, Stichting Hofje Codde &Van Beresteyn, Bavo stichting, Stichting tot Steun VCVGZ 
OC3

Prachtig item DemenTalent door RTL Nieuws

"Dit is levensverlengend" zegt Hans. Wat kunnen wij anders dan te accepteren dat mensen met dementie een rot ziekte hebben maar ook nog heel veel wel kunnen. En van waarde willen en kunnen zijn! Trots op iedereen die zich inzet om mensen met dementie een onderdeel te laten zijn van onze maatschappij!

DementieVlog - DemenTalent

DementieVlog - DemenTalent: nuttig, sociaal en actief

Mensen gaan erop vooruit dankzij DemenTalent. Ze voelen zich weer nuttig, sociaal betrokken en zijn veel actiever.

Pagina's