Talentvolle vrijwilliger met dementie

Twee founding fathers DemenTalent overleden

Afgelopen periode zijn kort achter elkaar twee mannen overleden die een cruciale rol hebben gespeeld in de realisatie en verspreiding van DemenTalent. Het gaat om Leen Sneeuw en Joop Papare. Bij beiden is al lang geleden de diagnose dementie gesteld. Voor beiden was het zoeken naar een goede nuttige invulling van de dag. In deze zoektocht onstonden de ideeen voor DemenTalent bij Radio Kootwijk. De naam DemenTalent is door Leen bedacht. Samen met Daphne Mensink, die beroepsmatig dit eerste DemenTalent-project heeft opgezet, hebben deze beide mannen veel energie gestoken in DemenTalent opzetten. Leen was zelfs de projectleider! Als ervaringsdeskundigen hebben zij in de precieze opzet van DemenTalant regelmatig suggesties aangedragen wat wel en niet te doen bij de precieze invulling van DemenTalent.

Toen DemenTalent eenmaal draaide in Apeldoorn, hebben zij beiden bij de start van DemenTalent-projecten elders in het land bijdragen geleverd door te spreken op startbijeenkomsten e.d. Op de foto geven zij voorlichting op de startbijeenkomst van DemenTalant Oss. Ook op congressen spraken zij regelmatig. Ook bij de realisatie van buitenlandse DemenTalent-projecten waren zij beiden actief betrokken. Beiden zaten ook in het organisatie-comité van het eerste Dementie-event (= symposium voor 250 mensen die zelf dementie hebben), dat in september 2018 in het gebouw van Radio Kootwijk plaats vond. Zij schreven beiden een brief met hun persoonlijke ervaringen voor het boek 'Ik heb dementie'. Leen en Joop waren boegbeelden van DemenTalent. Twee prachtige, hulpvaardige en eigenzinnige mannen, voor wie hun actieve rol in de ontwikkeling van DemenTalant veel betekent heeft. Zij waren boegbeelden voor het emancipatieproces van de medemens met dementie, door hun openheid, betrokkenheid, praktische inslag, maar bovenal vasthoudendheid hoe de omgang met dementie ook kan.