Talentvolle vrijwilliger met dementie

Restaurant misverstand heeft vele elementen van DemenTalent in zich

Op dit moment is op Tv de serie 'Restaurant Misverstrand' bezig. Gedurende 5 uitzendingen wordt in beeld gebracht, dat 9 mensen met dementie tijdelijk een restaurant draaiend houden. In de Tv-serie is goed te zien hoe belangrijk het is dat mensen met dementie zich weer nuttig voelen, wat verbondenheid en teambuilding voor grote invloed hebben. Prachtig.

Tegelijkertijd zijn er ook verschillen tussen het Tv-programma en DemenTalent waar te nemen. Bij Restaurant Misverstand gaat het om een tijdelijk restaurant, dat inmiddels haar deuren alweer gesloten heeft. In DemenTalent-projecten blijven mensen met dementie vaak heel lang actief, vaak zelfs vele jaren. Hierdoor komen elementen als verbondenheid en nuttigheid nog beter tot zijn recht.

Een tweede verschil betreft de inzet van het lerend vermogen van mensen met dementie. In het Tv-programma 'Restaurant Misverstand' is te zien dat mensen met dementie erin slagen om nieuwe dingen te leren. Dit ondanks het feit dat er maar in beperkte mate gebruik wordt gemaakt van de bewezen werkzame leervormen van mensen met dementie: foutloos leren, emotieleren, associatieleren en operant leren. Dit verschil komt met name doior het tijdelijke karakter en de relatief korte termijn waarin dit programma werd opgenomen. In de praktijk van DemenTalent wordt systematischer ingespeeld op het lerend vermogen van mensen met dementie, waardoor we ook in DemenTalent-projecten vaak zien dat deelnemers dingen doen dioe zij nooit eerder gedaan hebben. Met succes en veel beleving!

Wilt u in uw wijk/gemeente aan de slag met een koffiecorner, restaurant of andersoortig 'bedrijf' dat in belangrijke mate gerund door mensen met dementie, dan zien wij vanuit DemenTalent vele mogelijkheden. Neem gerust met ons contact op om die te verkennen: info@anderszorgen.nl