Talentvolle vrijwilliger met dementie

Hoogleraar Droës: DemenTalent werkt

Deze week was het Jaarevent van het Deltaplan Dementie. Openingsspreker was Prof. Dr. Rose-Marie Droës. Zij vertelde over de onderzoeksresultaten van het project Ontmoetingscentra3.0 onder de titel 'Vrijwilligerswerk door mensen met dementie gouden greep'. Droës en haar team volgden jarenlang ontwikkelingen bij 11 Ontmoetingscentra Dementie (OC), waar als extra interventie DemenTalent was toegevoegd. Op onderstaande slide staan de conclusies op hoofdlijnen. 


Gelet op de positieve conclusies, is het streven dat alle 140 ontmoetingscentra Dementie in Nederland de komende jaren ook aan de slag gaan met DemenTalent. Zo worden OC's nog meer onderdeel van de wijk en samenleving en hun dienstverlening breder en beter. Voor de koppeling tussen OC's en DemenTalent is een draaiboek geschreven en worden door Amsterdam UMC en DAZ trainingen voor medewerkers van ontmoetingscentra gegeven. Op 21 januari 2020 start een volgende training.

Niet alleen de koppeling Ontmoetingscentra-DemenTalent is een mooie, ook de koppeling Odensehuizen-DemenTalent past goed, zo werd o.a. op het symposium van 10 jaar Odensehuizen geconcludeerd. DemenTalent en Odensehuizen werken vanuit dezelfde filosofie; hetzelfde 'DNA'. In Rotterdam loopt het eerste project met deze koppeling al in de wijk Alexander en ook in Amsterdam zijn twee van dergelijke projecten in voorbereiding.

Prachtig dit soort koppelingen tussen vernieuwende dagvoorzieningen en DemenTalent. DemenTalent kan echter ook los van dagvoorzieningen gestart worden. Gewoon in een buurt of dorp. Dat kan buurtgebonden, waar mensen met dementie vrijwilliger worden op loop- of fietsafstand van hun werk, of meer rond een thema, zoals groenonderhoud, onderwijs, sport.

DemenTalent vraagt om anders denken en handelen. Weer meer op verantwoorde wijze risico's durven nemen, nieuwe methodieken toepassen om talenten te ontdekken, mensen met dementie weer dienstbaar laten zijn voor anderen. Daarom begeleidt DAZ als landelijk kenniscentrum DemenTalent de start van ieder nieuw DemenTalent-project.

Wil je ook aan de slag in jouw dorp, wijk of gemeente? Zie dan het stappenplan:

Klik hieronder voor de prensentatie van Prof. Dr. Rose-Marie Droë: