Talentvolle vrijwilliger met dementie

Heruitgave relevante boeken voor DemenTalent

In diverse boeken over dementie wordt aandacht gegeven aan DemenTalent. Twee van deze beoken waren niet verkrijgbaar, maar zijn nu bij een andere uitgever (BSL) opnieuw uitgebracht.

Het boek Handig bij dementie gaat over het steeds verder toenemende gevoelsleven. Dat verklaard bijvoorbeeld waarom mensen met dementie - meer nog dan mensen zonder dementie - belang hechten aan nuttig bezig zijn. In het boek is dan ook veel aandacht voor DemenTalent. DAZ-directeur Ruud Dirkse, betrokken bij vele DemenTalent-projecten is coordinerend schrijver. Meer info of bestellen, klik hier

Het boek (Op)nieuwgeleerd, oud gedaan gaat over de manieren waarop mensen met dementie dingen aan- of afgeleerd kunnen worden. Dit lerende vermogen is er altijd, zelfs bij mensen met meer gevorderde dementie. Rond DemenTalent wordt veel gebruik gemaakt van dit lerend vermogen, bijvoorbeeld bij het aanleren van de route naar het vrijwilligerswerk, Meer info of bestellen, klik hier.

Naast deze opnieuw uitgegeven boeken is er nog een 3e boek met daarin veel aandacht voor DemenTalent. Dit boek heeft als titel Ik heb dementie en bevat 50 openhartieg brieven van mensen met dementie aan lotgenoten. Meerdere deelnemers aan DemenTalent-projecten schreven ook brieven vor dit boek waarin zij onder ander uitleggen wat DemenTalant en betekenisvol actief zijn voor hen betekent. Meer info of bestellen, klik hier