Talentvolle vrijwilliger met dementie

EFID Award 2014

EFID AWARD 2014 ‘Living well with Dementia in the community’
Goed leven met dementie in de eigen stad, dorp of buurt

Living Well with Dementia in the community
Tien projecten, waaronder DemenTalent, die werken rond dementie kregen op 25 maart 2014 een award van elk 10.000 euro. De projecten zijn verspreid over acht landen. Ze werden geselecteerd uit 52 kandidaten. De awards zijn een blijk van erkenning voor deze voorbeeldpraktijken en moedigen hun verdere verspreiding aan. De initiatieven ondersteunen mensen met dementie en hun families om een kwaliteitsvol leven te leiden en actief deel te nemen aan het lokale gemeenschapsleven.

Door wie uitgereikt?
Ze worden uitgereikt door het “European Foundations’ Initiative on Dementia”, een samenwerking tussen The Atlantic Philanthropies (IE), Fondation Médéric Alzheimer (FR),  Robert Bosch Stiftung  (DE), Joseph Rowntree Foundation (UK) en de Koning Boudewijnstichting (BE) in het kader van het Network of European Foundations (NEF).

DemenTalent: Vrijwilligers met dementie winnen deze Europese prijs
Initiatiefnemers en vrijwilligers van DemenTalent kregen vandaag de EFDI Award uitgereikt. Deze Europese prijs voor initiatieven die prettig leven voor mensen met dementie in de maatschappij bevorderen, geeft een impuls aan de landelijke uitrol van nieuwe DemenTalent projecten. DemenTalent zet mensen met dementie in de maatschappij aan het werk als vrijwilligers. Denken vanuit talenten in plaats van vanuit beperkingen vormt hierbij de rode draad. Dat het werkt blijkt uit de 24 vrijwilligers die al ruim een jaar onder begeleiding van medewerkers van Zorggroep Apeldoorn en omstreken en in samenwerking met Staatsbosbeheer actief zijn in de natuur en de gebouwen van Radio Kootwijk. Mensen met dementie hebben veel baat bij beweging in de natuur en een goede balans tussen rust en uitdaging. Een beschermde omgeving, goede begeleiding en het contact met lotgenoten en beweging, zorgen ervoor dat mensen met dementie langer zelfstandig kunnen functioneren.

DemenTalent - Uitreiking EFID Award 2014