Talentvolle vrijwilliger met dementie

DemenTalent in Strategienota Ministerie

In de Nationale Dementiestrategie 2021-2030, zoals de door het ministerie van VWS is opgesteld en door de Tweede Kamer is bekrachtigd, heeft DemenTalent een prominente plek gekregen. De overheid streeft er naar dat er een landelijk dekkend netwerk van DemenTalent-projecten komt. Uiteraard is DAZ met het ministerie in overleg hoe dit bereikt kan worden.