Talentvolle vrijwilliger met dementie

DemenTalent Zeist

Het Ontmoetingscentrum Zeist doet mee aan het onderzoek 'Ontmoetingscentrum 3.0'

Ontmoetingscentra 3.0: Onderzoek naar implementatie van drie nieuwe ‘op maat‘ interventies voor mensen met dementie en hun mantelzorgers

Ontmoetingscentra voor mensen met dementie en hun mantelzorgers bieden een bewezen effectief ondersteuningsprogramma. Het project ‘Ontmoetingscentra 3.0’ onderzoekt de koppeling van drie nieuwe, effectieve vormen van begeleiding bij dementie aan bestaande ontmoetingscentra: DemenTalent, Dementelcoach en STAR e-learning. Via DemenTalent kunnen mensen met dementie als vrijwilliger actief blijven deelnemen aan zinvolle activiteiten in de samenleving. Dementelcoach biedt mantelzorgers telefonische ondersteuning op maat bij problemen die zij zelf ervaren. STAR e-learning is een internet-cursus voor mantelzorgers, vrijwilligers en professionals over dementie, begeleiding en zorg. Het onderzoek Ontmoetingscentra 3.0 beoogt inzicht te geven in de (kosten)effectiviteit en toegevoegde waarde van deze nieuwe begeleidingsvormen bij ontmoetingscentra, vergeleken met het reguliere aanbod. Als dit verbrede aanbod meerwaarde heeft, zal gestimuleerd worden dat dit ook op meer plekken in het land mogelijk wordt gemaakt. Zo kunnen thuiswonende mensen met dementie en hun mantelzorgers door het hele land hier profijt van hebben.

Start in Zeist
Op 1 februari 2016 is het project Ontmoetingscentrum 3.0 van start gegaan. In Zeist wordt gebruik gemaakt van bestaande samenwerkingsverbanden. Vanuit DemenTalent sluit Zeist aan bij een groot aantal projecten, organisaties en werkgroepen. Al deze organisaties zijn op de hoogte van de start van het DemenTalent-project en waarderen dit initiatief. Op 21 maart 2016 werd de Kick-off feestelijk gevierd. Er kwamen spelers van FC Utrecht naar het Ontmoetingscentrum om er samen een gezellige ochtend van te maken. De eerste twee vrijwilligers zijn intussen al begonnen, een man in het Ontmoetingscentrum zelf en een man in de Allegro tuin in Zeist. Zodra er meer bekend is over de vrijwilligersactiviteiten in Zeist zal dit op de website komen te staan. Wilt u meer informatie dan kunt u contact met ons opnemen.
 

Wilt u vrijwilliger worden en heeft een (beginnende) vorm van dementie?
Wilt u meer informatie over de mogelijkheden?
Heeft u vragen over bijvoorbeeld vervoer en/of kosten?

Neem contact op met:
Annette Stock, coördinator
06-10 45 96 38
oczeist@vitras.nl 
Ontmoetingscentrum Zeist, Bergweg 1 Zeist
06-10 97 43 13