Talentvolle vrijwilliger met dementie

DemenTalent Stichtse Vecht

Start van Stichtse Vecht
DemenTalent Stichtse Vecht is gestart in juni 2016. Op 2 juni was de kick-off met een brede vertegenwoordiging van professionals op het gebied van dementie. Het project is een initiatief van de gemeente Stichtse Vecht, samen met Welzijn Stichtse Vecht en Zorggroep De Vechtstreek. Verder waren aanwezig op de kick-off dementieconsulenten, wijkverpleegkundigen, Handjehelpen, begeleiders en zorgbemiddelaars van alle woonzorgcentra in de gemeente, de Vrijwilligerscentrale, sociaal wijkteam en Alzheimer Nederland Westelijk Utrecht. Gemeente Stichtse Vecht heeft het project omarmd in het kader van haar ouderenbeleid. Er is een projectgroep samengesteld die een plan van aanpak gaat maken om verwijzers, bedrijven, mensen met dementie en hun mantelzorgers te informeren, enthousiasmeren en voorlichting te geven.

 

Specifiek aan DemenTalent Stichtse Vecht
Vrijwilligers kunnen op allerlei terreinen ingezet worden, van kinderopvang en onderwijs tot landschapsonderhoud en lokale middenstand. Zodra er meer bekend is over de vrijwilligersactiviteiten in Stichtse Vecht zal dit op de website komen te staan. Wilt u meer informatie dan kunt u contact met ons opnemen.