Talentvolle vrijwilliger met dementie

DemenTalent Soest

Het Ontmoetingscentrum Soest doet mee aan het onderzoek 'Ontmoetingscentrum 3.0'

Ontmoetingscentra 3.0: Onderzoek naar implementatie van drie nieuwe ‘op maat‘ interventies voor mensen met dementie en hun mantelzorgers

Ontmoetingscentra voor mensen met dementie en hun mantelzorgers bieden een bewezen effectief ondersteuningsprogramma. Het project ‘Ontmoetingscentra 3.0’ onderzoekt de koppeling van drie nieuwe, effectieve vormen van begeleiding bij dementie aan bestaande ontmoetingscentra: DemenTalent, Dementelcoach en STAR e-learning. Via DemenTalent kunnen mensen met dementie als vrijwilliger actief blijven deelnemen aan zinvolle activiteiten in de samenleving. Dementelcoach biedt mantelzorgers telefonische ondersteuning op maat bij problemen die zij zelf ervaren. STAR e-learning is een internet-cursus voor mantelzorgers, vrijwilligers en professionals over dementie, begeleiding en zorg. Het onderzoek Ontmoetingscentra 3.0 beoogt inzicht te geven in de (kosten)effectiviteit en toegevoegde waarde van deze nieuwe begeleidingsvormen bij ontmoetingscentra, vergeleken met het reguliere aanbod. Als dit verbrede aanbod meerwaarde heeft, zal gestimuleerd worden dat dit ook op meer plekken in het land mogelijk wordt gemaakt. Zo kunnen thuiswonende mensen met dementie en hun mantelzorgers door het hele land hier profijt van hebben.

Start in Soest
Bij de King Arthur Groep is op 1 februari 2016 het project Ontmoetingscentra 3.0 van start gegaan. En niet onverdienstelijk want naast een professionele projectleider is er in Soest inmiddels ook een projectleider met dementie gevonden die optreedt als ambassadeur/voorlichter voor dit mooie project. Verder zijn al diverse werkgevers geïnteresseerd in het bieden van vrijwilligerswerk aan mensen met dementie, waaronder de boerderij Gagelgat, Kasteel Groeneveld, de belevingstuin aan de Molenstraat, het ROC en er is een hulpmiddelen reparatieproject. In april werd een bijeenkomst georganiseerd voor verwijzers (huisartsen, casemanagers, medewerkers van de geheugenpoli en collega zorgaanbieders) en mogelijke werkgevers. In mei vond een gesprek met de gemeente Soest plaats. Kortom: Soest is klaar om mensen met dementie aan een passende werkplek te helpen en organiseerde daarom op 21 juni een informatieavond voor inwoners van Soest.  
Het project werd toegelicht en verschillende vrijwilligers met dementie uit andere gemeenten vertelden wat het voor hen betekent om vrijwilligerswerk te doen. Er is een mooie folder gemaakt en verspreid, net als een vacature-overzicht. Inmiddels is de eerste vrijwilliger, Jos van Engelen, aan het werk als ambassadeur/projectleider.
Het DemenTalent-project Soest is volop in beweging en vaak in het nieuws. Zie ook de eigen flyer: Folder DemenTalent Soest