Talentvolle vrijwilliger met dementie

DemenTalent ROC Midden Nederland

Start van ROC Midden Nederland
In januari 2015 is DemenTalent gestart bij het Gezondheidszorg College van ROC Midden Nederland. Dit gebeurt zowel op de locatie van het ROC in Utrecht als op die in Amersfoort. Het is een gezamenlijk project van ROC Midden Nederland, Alzheimer Nederland en DAZ. Fonds Nuts Ohra subsidieert dit project.

Vrijwilligersactiviteiten
De vrijwilligersactiviteiten bij het ROC Midden Nederland zijn o.a.:

*            Verzorgen van lesactiviteiten aan groepen studenten van verschillende opleidingen.
*            Begeleiden van studenten bij het leerwerkbedrijf Zorg En Zo.
*            Taken bij de catering, zoals meehelpen in de keuken.
*            Taken bij het facilitair bedrijf, door het doen van kleine klusjes.
*            Administratieve werkzaamheden.
*            Meedraaien in de dagbesteding van mensen met een verstandelijke beperking (alleen locatie Vondellaan).
*            Assisteren bij activiteiten in het Open Leer Centrum (OLC).

In een persoonlijk gesprek wordt er gekeken naar de talenten van de persoon met dementie en samen wordt er gekeken hoe die talenten ingezet kunnen worden binnen het ROC Midden Nederland.

Specifiek aan DemenTalent ROC
Het unieke aan dit project is dat het Gezondheidszorg College van ROC Midden Nederland zich volledig committeert aan de doelstellingen van DemenTalent. Als maatschappelijk betrokken organisatie en als opleider van de zorgprofessionals van morgen betrekken zij graag mensen met een chronische aandoening, zoals dementie, in hun onderwijs. Zo zetten zij hun verhaal en ervaring centraal.

De studenten doen belangrijke ervaringen op in de relatie met de vrijwilligers met dementie. De vrijwilligers kunnen er vervolgens op vertrouwen dat de medewerkers en de studenten zich inzetten om ze goed te ondersteunen bij hun werkzaamheden. Mensen met beginnende dementie zijn als vrijwilligers momenteel actief in het onderwijs van het Gezondheidszorg College.

Wilt u vrijwilliger worden en heeft een (beginnende) vorm van dementie?
Wilt u meer informatie over de mogelijkheden?
Heeft u vragen over bijvoorbeeld vervoer en/of kosten?

Neem dan contact op met:
Ilse Hartgers,
i.hartgers@rocmn.nl
bellen kan ook op maandag t/m donderdag van 09.00 tot 17.00 uur: 06 24826632.

Docent ROC Midden Nederland:
“Mijn rol als docent verandert daar ook in; ik coach meer dan dat ik het aanbod lever aan mijn studenten. En ik merk dat wat de ervaringsdeskundige vertelt veel beter binnen komt bij studenten dan als ik dat zelf vertel".

Ger van der Gaast, vrijwilliger en woont in een verpleeghuis:
“Ik zou zelf willen bepalen op welke tijd ik naar bed ga. Wat ze bij mij niet moeten doen is iets zeggen dat ze niet kunnen waarmaken. Ik wil gewoon eerlijkheid. Tegen de studenten zou ik willen zeggen, het gaat niet om jou, maar om de mensen voor wie je dingen doet, niet steeds aan jezelf denken.“

Peter van den Hoek, Vrijwilliger en heeft als deskundige gewerkt in het maken en ontwikkelen van zorgindicaties:
“Ik heb dementie, dat is een jaar geleden naar voren gekomen. Omdat ik niet meer werk wil ik nog wel iets zinvols doen in mijn werkgebied. Vandaar dat ik gastlessen geef en leerlingen ondersteun bij de colleges die ze krijgen. Ik kom uit de zorg, ik ken al die sectoren waar ze in werken en ik kan ze met werkstukken en opdrachten begeleiden.“

Henk van Pagée, vrijwilliger en ex-docent HBO-V:
“Alzheimer neemt alles van je af. Wat je weet, wat je kunt, wie je bent. Ik heb een tegenleus gemaakt: als je geheugen afneemt, nemen je uitdagingen toe. Het feit dat je met uitdagingen leeft, dat houdt je hoofdje scherp. Dat heb ik ontdekt. Ik ben gewoon met mijn Alzheimercarrière bezig, want ik had nooit gedacht dat het me dit zou brengen.”

“Een woord waar ik allergisch voor ben is dagbesteding; ik doe niet aan dagbesteding. Ik ben echt fulltime serieus. Kijk naar mij als naar een computer die te weinig geheugen heeft , een prachtig ding alleen hij krijgt allerlei haperingen. Die ga je toch ook niet dement noemen.”

“Ik vind het heel boeiend om te vertellen aan de studenten wat het nou eigenlijk betekent om Alzheimer te hebben, want mensen hebben zo’n totaal fout beeld daarvan. Uitdagingen aannemen is denk ik de beste manier om dementie zoveel mogelijk te minimaliseren. Ik ben gewoon iemand met een geheugenprobleem. Ondanks het feit dat ik Alzheimer heb kan ik er een bijdrage aan leveren dat mensen gewoon anders naar dementie gaan kijken.”

“Wat ik de leerlingen zou willen leren is dat je met alzheimer niet zielig bent maar dat je gewoon allemaal uitdagingen hebt. Wat je vroeger heel makkelijk deed is nu voor jou een uitdaging. En die uitdagingen, als je die aangaat, maken ze je wel sterk. Ik heb wel dementie, maar ik heb mijn dementie opgevat als uitdaging. Wat kan ik allemaal doen, wat kan ik nog voor anderen betekenen.”