Talentvolle vrijwilliger met dementie

DemenTalent Apeldoorn

Start in Apeldoorn
In Apeldoorn is op 20 oktober 2012 het project DemenTalent gestart door Zorggroep Apeldoorn e.o. in samenwerking met Staatsbosbeheer.
Inmiddels is DemenTalent een regulier onderdeel van Zorggroep Apeldoorn e.o.

Vrijwilligersactiviteiten
De vrijwilligersactiviteiten die in Apeldoorn gedaan worden op dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag, zijn:
*             Onderhoud van bossen en heide bij Radio Kootwijk
*             Onderhoud van gebouwen bij Radio Kootwijk
*             Technische klussen bij Radio Kootwijk
*             Opbouwen en afbreken van evenementen bij Radio Kootwijk
*             Schoonmaakwerkzaamheden bij Radio Kootwijk
*             Onderhoud van het terrein van voetbalvereniging Robur
*             Onderhoud van terrein bij tennisvereniging de Maten
*             Klussen in en rond het appartementencomplex Mandala
*             Klussen in en rond het verpleeg- en reactiveringscentrum Randerode

Op dinsdagmiddag is er een lotgenoten contactgroep. Dit is vooral een groep die bestaat uit jongere mensen met dementie. Er wordt gezamenlijk geluncht en daarna wordt er onder begeleiding van een beweegcoach actief gewandeld. 

Specifiek aan DemenTalent Apeldoorn
De vrijwilligers bij DemenTalent Apeldoorn werken voor het grootste gedeelte in groepen. Hierdoor ontstaat er een mooie dynamiek waarbij elke vrijwilliger zijn eigen talent kan inzetten.  De ene vrijwilliger komt voor de taken die hij kan doen maar de andere vrijwilliger komt voor het sociale aspect; er voor de ander te kunnen zijn en elkaar te kunnen helpen.
Bij het uitvoeren van de vrijwilligersactiviteiten zijn ook vrijwilligers zonder dementie en professionals aanwezig  Zij hebben bij DemenTalent de rol van begeleider en laten de regie bij de vrijwilligers. Ze begeleiden de individuele vrijwilliger en groepsprocessen daar waar nodig.

Joke, Vrijwilligster:
“Het feit dat ik hier kan kiezen welke vrijwilligerstaak ik die dag kan doen geeft zo een gevoel van vrijheid, dat vind ik echt heel belangrijk”. Jeannet (begeleider): “Ik en mijn collega’s vragen elke keer wat mensen willen doen die dag, meestal kiezen ze hetzelfde.  De valkuil is om ze dan de volgende keer weer specifiek voor die activiteit te vragen, maar het feit dat wij ze juist een aantal mogelijkheden voorleggen en ze daaruit kunnen kiezen maakt dat ze het gevoel van eigen regie ervaren”.

Jeannet Kamphuis, begeleider DemenTalent Apeldoorn:
“Het is mijn ideaal dat we verder kijken dan de diagnose dementie. Dat we op individueel niveau kunnen kijken welke zorg en behandeling het beste past bij de persoon en dat we dan ook een passend aanbod hebben dat verder reikt dan het ‘traditionele’ aanbod van dagbehandelingen. Dat mensen met dementie aansluiting houden in de samenleving en niet worden ‘weggedrukt’. Met DemenTalent hebben we hier volgens mij een goede stap gemaakt.”

Lex Smetsers, locatiemanager Zorggroep Apeldoorn e.o.:
“Wij zijn erg trots op DemenTalent en de medewerkers die zich met hart en ziel inzetten voor deze vorm van dagbehandeling. Denken in mogelijkheden en kansen, dat is waarvoor Zorggroep Apeldoorn en omstreken zich wil inzetten en DemenTalent is hier een uitstekend voorbeeld van. De internationale erkenning (EFID) is hierbij natuurlijk een mooie stimulans.”

Gerrit ,Vrijwilliger:
Regelt vooral de catering van de groep bij Radio Kootwijk. Hij is van oorsprong timmerman. Hij heeft veel materialen in zijn schuur staan waar hij niet veel meer mee deed voordat hij als vrijwilliger aan het werk ging bij Radio Kootwijk. Hij houdt er nu van om in de groep te zorgen voor anderen door de koffie/thee en maaltijd te verzorgen. Maar ook zijn timmermans kwaliteiten komen naar voren want voor kerst heeft hij voor iedereen iets gemaakt van hout in zijn eigen schuur.
Margriet (begeleider): “ Laatst zouden er een paar kleine kinderen komen naar Radio Kootwijk, Gerrit had zelf thuis pakjes ranja en koekjes geregeld om mee te nemen naar Radio Kootwijk voor de kinderen”.

Margriet van Pomp, begeleider DemenTalent Apeldoorn:
“Het feit dat je mensen ziet opbloeien van het buiten zijn en het nuttig zijn, zorgt voor een trots gevoel. Maar dat zou voor veel meer mensen goed kunnen zijn. Op welke manier en hoe dat te financieren zijn vragen die we nog moeten beantwoorden, maar de waardering via deze prijs laat in ieder geval zien dat het herkend en erkend wordt als goede manier van behandelen, dat biedt perspectief.”

Joop, Vrijwilliger:
“Sinds ik vrijwilligerswerk doe voel ik mij weer nuttig en ervaar ik dat ik weer meetel!”