Talentvolle vrijwilliger met dementie

DemenTalent Amsterdam De Pijp

Voor het Tv-programma 'Niet zonder ons' zijn in Amsterdam De Pijp drie mensne met dementie gevolgd, die als vrijwilliger actief zijn bij buurtcentrum CC-Amstel. Tussen 2016 en 2019 is onderzoek gedaan naar de toegevoegde waarde van DemenTalen vanuit ontmoetingscentra Dementie. Ook ontmoetingscentrum Dementie De Pijp had graag meegedaan aan dit onderzoek, maar werd in de zogenaamde controlegroep geloot, waardoor dat in die periode niet mogelijk was. Op basis van de onderzoeksresultaten, alsmede de ervaringen van het Tv-programma is in 2019 subsidie bij de Gemeente Amstedam aangevraagd om alsnog ook in de De Pijp te starten met DemenTalent. Deze subsidie is toegekend en daarom is in 2020 gestart met DemenTalent. 

Tussen mei 2020 en september 2020 wordt een groep direct betrokken getraind door DAZ, onder de titel 'DemenTalent, anders denken en handelen.' Ontmoetingscentrum Dementie De Pijp, beschikt onde de bezielende leiding van programma-coördinator Joke Bos, over een enorm netwerk in de wijk, maar ook over veel deskundigheid op het gebied van slim en repectvol omgaan met dementie. Twee van de medewerkers van het ontmoetingscentrum zijn de kartrekkers van DemenTalent: Mariska Atmodimedjo en Sytze Streekstra. Zij gaan aan de slag met mensen die belangstelling hebben om vrijwilligerswerk te gaan doen en zo weer nuttig voor de lokale samenleving te worden. Zij helpen bij de zoektocht naar talenten, begeleiden betrokken mensen en hun familie en geven de organisaties waar mensen met dementie vrijwilliger worden adviezen. 

Rond het project zijn een stuurgroep en kerngroep ingericht. Hierin zijn meerdere Amsterdamse organisaties vertegenwoordigd, zoals Stadsdorp De Pijp, Cordaan, Buurtzorg en Combiwel. Ook enkele mensen met dementie zelf en enkele ervaren mantelzorgers hebben een active rol in de organisatie van dit project. De projectleiding is in handen van Bert Kort. 

 

 

Info over Amsterdam De Pijp

Deelnemen aan dit DemenTalent-project staat open voor iedereen met dementie. Dit kan dus zowel als de dementie zich nog in een zeer beginnend stadium bevindt, als in een meer gevorderd stadium. Hoewel het project gekoppeld is aan het ontmeotingscentrum, staat het project nadrukkelijk ook open voor wijkbewoners die (nog) geen gebruik maken van de diensten van ontmoetingscentrum.

Wilt u vrijwilliger worden en heeft een (beginnende) vorm van dementie? Wilt u geholpen worden bij de zoektocht naar talenten en bijpassend vrijwilligerswerk?

Neem dan contact op met:
Mariska Atmodimedjo (m.atmodimedjo@combiwel.nl) of Sytze Streekstra (s.streekstra@combiwel.nl)
Zij zijn telefonisch bereikbaar op ontmoetingscentrum: 020-7670392
Het Ontmoetingscentrum is gehuisvest op het Smarardplein 3, 1074 HA Amsterdam

Indien u meer in zijn algemeenheid over het project wilt weten, kunt u contact opnemen met projetleider Bert Kort: b.kort@combiwel.nl. Betr is ook de mogelijkheden van DemenTalent in andere wijken waar Combiwel actief is aan het verkennen.