Talentvolle vrijwilliger met dementie

DemenTalent Amsterdam Oost/Centrum

Het Ontmoetingscentrum Amsterdam Oost/Centrum (de Keyzer) doet mee aan het onderzoek 'Ontmoetingscentrum 3.0'

Ontmoetingscentra 3.0: Onderzoek naar implementatie van drie nieuwe ‘op maat‘ interventies voor mensen met dementie en hun mantelzorgers

Ontmoetingscentra voor mensen met dementie en hun mantelzorgers bieden een bewezen effectief ondersteuningsprogramma. Het project ‘Ontmoetingscentra 3.0’ onderzoekt de koppeling van drie nieuwe, effectieve vormen van begeleiding bij dementie aan bestaande ontmoetingscentra: DemenTalent, Dementelcoach en STAR e-learning. Via DemenTalent kunnen mensen met dementie als vrijwilliger actief blijven deelnemen aan zinvolle activiteiten in de samenleving. Dementelcoach biedt mantelzorgers telefonische ondersteuning op maat bij problemen die zij zelf ervaren. STAR e-learning is een internet-cursus voor mantelzorgers, vrijwilligers en professionals over dementie, begeleiding en zorg. Het onderzoek Ontmoetingscentra 3.0 beoogt inzicht te geven in de (kosten)effectiviteit en toegevoegde waarde van deze nieuwe begeleidingsvormen bij ontmoetingscentra, vergeleken met het reguliere aanbod. Als dit verbrede aanbod meerwaarde heeft, zal gestimuleerd worden dat dit ook op meer plekken in het land mogelijk wordt gemaakt. Zo kunnen thuiswonende mensen met dementie en hun mantelzorgers door het hele land hier profijt van hebben.

Start in Amsterdam Oost/Centrum
Op 1 februari 2016 is het project Ontmoetingscentrum 3.0 van start gegaan. In Amsterdam Oost/Centrum wordt nu een start gemaakt met de verkenning van de partners die mee gaan doen aan DemenTalent zodat er een projectgroep samengesteld kan worden. De projectgroep maakt een plan van aanpak om verwijzers, bedrijven, mensen met dementie en hun mantelzorgers te informeren, enthousiasmeren en voorlichting te geven. Zodra er meer bekend is over de vrijwilligersactiviteiten in Amsterdam Oost/Centrum zal dit op de website komen te staan. Wilt u meer informatie dan kunt u contact met ons opnemen.

Wilt u vrijwilliger worden en heeft een (beginnende) vorm van dementie?
Wilt u meer informatie over de mogelijkheden?
Heeft u vragen over bijvoorbeeld vervoer en/of kosten?

Neem contact op met:
De Keyzer
Jelly van der Goot
Czaar Peterstraat 12 Amsterdam
020-5207851