Talentvolle vrijwilliger met dementie

DemenTalent

Bij DemenTalent gaat het over het in hun kracht zetten van mensen met dementie. Kijk naar hun talenten, naar wat zij wel kunnen. Zet deze talenten in in de maatschappij door hen er als vrijwilliger bij te betrekken. Hierdoor voelen zij zich nuttig en waardevol, en dit gevoel is extra belangrijk omdat het gevoels-en emotieleven van mensen met dementie erop vooruitgaat. Door gebruik te maken van hun talenten in de maatschappij, blijft de aansluiting met de maatschappij behouden en kunnen zij langer zelfstandig blijven functioneren. 

Zorginnovatiebureau DAZ is het kenniscentrum dat vanuit zijn visie en ervaring de landelijke implementatie van DemenTalent coördineert en faciliteert.

Oud-Staatssecretaris van Rijn:
Ik heb diepe bewondering voor deze mannen. Het vergt moed en een enorme dosis kracht om te praten over de problemen die dementie veroorzaakt. Henk die ondanks zijn dementie les geeft het het ROC zei: "het gaat niet om de vraag wat de beste zorg is, maar wat het beste leven is". Dat is me uit het hart gegrepen. DemenTalent is in zijn eenvoud een heel mooi project.

René Peters, Kamerlid en voormalig wethouder sociale zaken, jeugd, onderwijs en integratie Oss:
Ik was onder de indruk van het project. In al zijn eenvoud is het eigenlijk briljant. Als ik uitga van een diagnose en wat mensen niet meer kunnen, zie ik patiënten met een naar toekomstperspectief. Dat is niet goed voor het zelfbeeld van mensen. Als ik uitga van talent dat nog wel aanwezig is, zie ik volwassenen die best nog een steentje bij kunnen dragen. Het verschil is merk- en voelbaar. Het zorgt voor een beter gevoel van eigenwaarde bij deelnemers. En het voorkomt eenzaamheid en isolatie. Zo eenvoudig is dat. DemenTalent werkt!