Talentvolle vrijwilliger met dementie

Comité van aanbeveling

Op basis van de visie en uitgangspunten van DemenTalent vormen de volgende personen het Comité van Aanbeveling van DemenTalent:

Leen Sneeuw,
Projectleider en vrijwilliger met alzheimer, mede namens alle vrijwilligers van DemenTalent

Gea Broekema,
directeur Alzheimer Nederland

Gerdi Verbeet,
voormalig voorzitter Tweede Kamer, voorzitter Patiënten Federatie NPCF, ambassadeur Medezeggenschap en Participatie

Anja Jonkers,
programmadirecteur Ouderenzorg & Zorg Thuis van de Inspectie voor de Gezondheidzorg (IGZ)

Erik Scherder,
hoogleraar Klinische Neuropsychologie aan de Vrije Universiteit Amsterdam en hoogleraar Bewegingswetenschappen aan de Rijksuniversiteit Groningen

Peter van Lieshout,
hoogleraar Theorie van de Zorg aan de Faculteit der Sociale Wetenschappen Universiteit Utrecht en lid van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR)

Robbert Huijsman MBA,
bijzonder hoogleraar Management & Organisatie Ouderenzorg, Instituut Beleid & Management Gezondheidszorg, Erasmus Universiteit Rotterdam

Evelien Tonkens,
hoogleraar Burgerschap en Humanisering van instituties en organisaties aan de Universiteit voor Humanistiek en lid van de Commissie Maatschappelijke Ondersteuning van de Gezondheidsraad

Rudi G.J. Westendorp,
hoogleraar ouderengeneeskunde, directeur Leyden Academy on Vitality and Ageing, NFU voorzitter Nationaal Programma Ouderenzorg, programmaleider VITALITY van de Medical Delta

Marc Petit,
directeur/bestuurder Internationale Stichting Alzheimer Onderzoek (ISAO)

Remco Boer,
directeur Kenniscentrum Sport

Mascha Brouwer,
divisiedirecteur Bedrijf & Ontwikkeling van Staatsbosbeheer

Mieke Hollander,
directeur Gezondheidszorg College ROC Midden Nederland

Frans Hoogeveen,
lector psychogeriatrie bij de Haagse Hogeschool en hoofdredacteur Denkbeeld, tijdschrift voor psychogeriatrie

Liesbeth Hoogendijk,
directeur Mezzo, landelijke vereniging voor mantelzorgers en vrijwilligerszorg

Arie Ouwerkerk,
directeur Coalitie Erbij, nationale coalitie tegen eenzaamheid

Marijke Vos,
voorzitter MO-groep, Eerste Kamerlid, voorzitter federatie Landbouw en Zorg

Hans-Martin Don,
voorzitter programma ‘Aandacht voor iedereen’, directeur Leger des Heils, voorzitter koepel Wmo raden